banner
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024
UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống, ứng phó hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023
23-2-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản chỉ đạo nhằm chủ động ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn cho sản xuất, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 gây ra.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch UBND huyện đã ban hành.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ, kịp thời thông tin dự báo khí tượng, thủy văn để chủ động điều tiết, sử dụng nước hiệu quả, phù hợp với khả năng nguồn nước cho từng thời điểm và có các giải pháp cấp bách phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn.

Triển khai thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước; chủ động chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản cho phù hợp.

UBND các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo tình hình hạn hán, thiếu nước (nếu có) gửi về Ủy ban nhân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp tham mưu báo cáo gửi các sở, ban ngành của tỉnh.

Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện) theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; đồng thời, tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước trên địa bàn và các thiệt hại do hạn hán gây ra (nếu có), tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ban ngành của tỉnh theo quy định.

Thy Thảo
Số lượt xem:379
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806409 Tổng số người truy cập: 2611 Số người online:
Phát triển:TNC