banner
Thứ 6, ngày 2 tháng 6 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông báo Hội đồng về kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện Ngọc Hồi và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Hồi năm 2022 Số ký hiệu 123/TB-HĐTH 24/5/2023 Thông báo Hội đồng về kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính từ nhân viên lên cán sự, từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện Ngọc Hồi và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III đối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ngọc Hồi năm 2022
51/TB-ĐGS. 4/5/2023 Thông báo nội dung, thời gian, địa điểm giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2022
38/TB-HĐND 14/3/2023 Thông báo Triệu tập đại biểu về dự lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND và công chức tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND năm 2023
37/TB-HĐND 13/3/2023 Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 09 tháng 3 năm 2023
04/NQ-HĐND 9/3/2023 Nghị quyết thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi
35/KH-ĐGS 8/3/2023 Kế hoạch giám sát giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện
28/HĐND-TH 7/3/2023 Công văn phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII (Ngày 09/3/2023)
23/QĐ-HĐND 1/3/2023 Quyết định thành lập Đoàn giám sát công tác thực hiện kế hoạch giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2022 của Thường trực HDDND huyện
08/CTr-TTHĐND 6/2/2023 Chương trình Công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2023
07/TB-HĐND 6/2/2023 Thống báo Về nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn lần thứ 2
01/NQ-HĐND 3/2/2023 Kiện toàn Tổ đại biểu HĐND huyện chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
26/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết Về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2021
33/NQ-HĐND 21/12/2022 Về giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngan sách trung ương năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện
32/NQ-HĐND 21/12/2022 V/v phê duyệt KH đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 huyện
31/NQ-HĐND 21/12/2022 Về thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023
30/NQ-HĐND 21/12/2022 Về phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023
29/NQ-HĐND 21/12/2022 Về kinh phí hoạt động năm 2023 của hội đồng nhân nhân huyện
28/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành lập đoàn giám sát công tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
27/NQ-HĐND 21/12/2022 Thành lập đoàn giám sát công tác trồng rừng trên địa bàn huyện
26/NQ-HĐND 21/12/2022 Nghị quyết Về kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp năm 2021
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806407 Tổng số người truy cập: 2700 Số người online:
Phát triển:TNC