banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 12 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/NQ-HĐND 14/12/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022
199/TB-HĐND 15/11/2022 Kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 14.11.2022)
184/TB-HĐND 8/11/2022 Tổ chức kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ngày 14/11/2022)
186/HĐND-TH 8/11/2022 V/v phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII ngày 14/11/2022
31/TB-TĐB 2/11/2022 Về việc thay đổi địa điểm tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Pờ Y
182/KH-HĐND 28/10/2022 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
181/TB-HĐND 28/10/2022 Thông báo Nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
176/TB-HĐND 21/10/2022 Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 20/10/2022)
171/HĐND-TH 13/10/2022 chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 19/10/2022)
167/TTHĐND-TH 26/9/2022 V/v triển khai thực hiện Công văn số 95/TTHĐND-TH, ngày 23/9/2022 của Thường trực HĐND tỉnh
164/TB-HĐND 22/9/2022 Về việc tổ chức kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (TTr và NQ phân bổ chi tiết KH vốn đầu tư PT nguồn NSTW năm 2022 thuộc CTMTQG)
157/QĐ-TTHĐND 9/9/2022 V/v thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm học 2020-2021
152/TB-HĐND 17/8/2022 Thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021 - 2026 ngày 11.8.2022
16/NQ-HĐND 11/8/2022 về giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán ngân sách TW năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện
15/NQ-HĐND 11/8/2022 về mục tiêu nhiệm vụ và phân bổ KH vốn đàu tư phát triển nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện
17/NQ-HĐND 11/8/2022 Về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện
141/CV-HĐND 8/8/2022 V/v điều chỉnh thời gian kỳ họp chuyên đề HĐND huyện
140/HĐND-TH 8/8/2022 V/v phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII ngày 11/8/2022
138/TB-HĐND 4/8/2022 Thông báo kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 22/7/2022 (thứ 6)
136/BC-HĐND 28/7/2022 Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 5828 Số người online:
Phát triển:TNC