banner
Thứ 5, ngày 19 tháng 5 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/TB-HĐND 12/5/2022 Kết quả Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 10.5.2022
05/2022/NQ-HĐND 29/4/2022 Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vị thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
46/HĐND-TH 28/4/2022 V/v phục vụ kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khóa VII ngày 10/5/2022
45/TB-HĐND 27/4/2022 Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện kháo VII, nhiệm kỳ 2021-2026
42/TB-HĐND 26/4/2022 Thông báo thòi gian tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026
25/4/2022 Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa VII
38/KH-BKTXH 24/4/2022 giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
39/KH-HĐND 23/4/2022 KẾ HOẠCH TXCT TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 4- HĐND HUYỆN
37/QĐ-BKTXH 22/4/2022 Thành lập đoàn giám sát việc tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng trên địa bàn huyện
31/QĐ-BPC 5/4/2022 Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 55/2021/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 của HĐND tỉnh Kon Tum về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt dộng không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thông, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
30/QĐ-BPC 5/4/2022 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Pháp Chế HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
29/TTHĐND-TH 4/4/2022 Tạm hoãn chương trình làm việc của Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn
164/TB-VP 1/4/2022 Thông báo chương trình làm việc của Thường trực HĐND huyện tại các xã, thị trấn
26/BC-HĐND 11/3/2022 Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện
27/KH-HĐND 11/3/2022 Triển khai thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
24/KH-ĐGS. 11/3/2022 Kế hoạch Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh năm học 2020-2021
21/QĐ-TTHĐND 7/3/2022 Quyết định Thành lập Đoàn giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm ma túy năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
16/CTr-BPC 21/2/2022 Chương trình giám sát, khảo sát của Ban Pháp chế HĐND huyện
14/CTr-TTHĐND 24/1/2022 Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2022 (bổ sung)
02/2022/NQ-HĐND 12/1/2022 Nghị quyết v/v ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 3607 Số người online:
Phát triển:TNC