Thứ 3, ngày 16 tháng 1 năm 2018
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
06/TB-VP 15/1/2018 Thông báo V/v nghỉ Lễ, Tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
154/UBND-TH 12/1/2018 Công văn V/v triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E5 RON 92
05/UBND-TH 4/1/2018 Công văn V/v tăng cường công tác phòng chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất
1981/UBND-TH 29/12/2017 Công văn V/v tham gia cuộc thi báo chí viết về tấm gương "Dân vận khéo"
1991/UBND-TH 29/12/2017 Công văn V/v triển khai thực hiện các dự án mới phát sinh ngoài Kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn
174/TB-HĐND 22/12/2017 Thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI
14/NQ-HĐND 19/12/2017 Nghị Quyết V/v phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 huyện Ngọc Hồi
13/2017/NQ-HĐND 19/12/2017 Nghị Quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
10/NQ-HĐND 19/12/2017 Nghị quyết về chương trình hoạt động năm 2018 của HĐND huyện
09/NQ-HĐND 19/12/2017 Nghị quyết về kinh phí hoạt động năm 2018 của HĐND huyện
1948/UBND-TH 15/12/2017 Công văn V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ
1353/QĐ-UBND 14/12/2017 Quyết định phê duyệt Đề án điều chỉnh triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1836/UBND-TH 13/12/2017 Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3235/KH-UBND ngày 01/12/2017
1862/UBND-TH 13/12/2017 Công văn V/v thực hiện phát động phong trào thi đua"cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đến năm 2020
1942/UBND-TH 13/12/2017 Công văn V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của thiên tai
1844/UBND-TH 13/12/2017 Công văn V/v thực hiện phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đến năm 2020
178/PC-VP 12/12/2017 Phiếu chuyển quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh
40/2017/NQ-HĐND 11/12/2017 Nghị Quyết quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39/2017/NQ-HĐND 11/12/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32/NQ-HĐND 11/12/2017 Nghị Quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2018
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
    Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND – UBND huyện Ngọc Hồi. 
    Chịu trách nhiệm chính : Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện – Thôn 6 - Thị trấn Plei Kần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum; Email: banbientap.ws@gmail.com;
ABC