banner
Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021
DANH BẠ ĐIỆN TỬ

HUYỆN ỦY NGỌC HỒI

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đinh Cao Cường Bí thư Huyện ủy 02603504168   dinhcaocuongmhdl@gmail.com
2 Phạm Hải Châu Phó Bí thư TT Huyện ủy 02603504459    
3 Nguyễn Chí Tường Phó Bí thư Huyện ủy 02603504168    

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Thị Phụng Trưởng Ban Tuyên giáo      
2   Phó Ban Tuyên giáo      
3   Phó Ban Tuyên giáo      

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Đức Ngọc Trưởng Ban dân vận      
2 Huỳnh Thị Mỹ Linh Phó Ban dân vận   0983.024651  
3   Phó Ban dân vận      

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Tôn Trưởng Ban Tổ chức      
2 Phạm Khánh Quân Phó Ban Tổ chức   0932502559  
3 Y Bình Phó Ban Tổ chức      

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Kiều Thế Trung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy      
2 Phan Lạnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra       
3   Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra      

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Văn Khoa
Chánh Văn phòng Huyện ủy
     
2 Đinh Thị Thương Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 02603.504345    

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Hữu Tiến
UVTV, Phó CT HĐND huyện 
02603.504679   huutien63.2015@gmail.com
2
Dương Cẩm
 
HUV, Phó CT HĐND huyện  02603.504898   camnh1062@gmail.com
3 Y Lan UVBTV, Trưởng ban pháp chế      
4 Dương Đức Ngọc UVBTV, Trưởng ban Kinh tế- Xã hội      

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Chí Tường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 02603.504.135   nctuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2 Y Lan Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 02603.504.177   ylan.ngochoi@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Văn Việt
Phó Chủ tịch UBND huyện
02603.502.366   nvviet.ngochoi@kontum.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Đức Ngọc Chủ tịch UBMTTQVN huyện      
2
Nguyễn Xuân Trường
 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0396633889    
3 Y Duyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0989.088671    
4 Cao Đức Vân Ủy viên thường trực  UBMTTQVN huyện      
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806403 Tổng số người truy cập: 663 Số người online:
Phát triển:TNC