banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
DANH BẠ ĐIỆN TỬ
Huyện ủy Ngọc Hồi

HUYỆN ỦY NGỌC HỒI

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đinh Cao Cường Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 02603504168   dccuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2 Phạm Hải Châu Phó Bí thư TT Huyện ủy 02603504459    
3 Nguyễn Chí Tường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 02603504168   nctuong.ngochoi@kontum.gov.vn

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Thị Phụng Trưởng Ban Tuyên giáo 0975.854.618    
2 Võ Đình Phúc Phó Ban Tuyên giáo      
3 Nguyễn Văn Tuyên  Phó Ban Tuyên giáo      

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Đức Ngọc Trưởng Ban dân vận 02603.502.799    
2 Huỳnh Thị Mỹ Linh Phó Ban dân vận   0983.024651  
3   Phó Ban dân vận      

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Tôn Trưởng Ban Tổ chức 02603.504579    
2 Phạm Khánh Quân Phó Ban Tổ chức 0932.502.559    
3 Đinh Thị Thương Phó Ban Tổ chức 02603.504.345    

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Kiều Thế Trung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 02603.504155    
2 Phan Lạnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra       
3 Nguyễn Văn Giang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra      

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Văn Khoa
Chánh Văn phòng Huyện ủy
02603.504.767    
2 Mai Văn Trung Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy      
3 Đặng Thành Long Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy      

 

Hội đồng nhân dân huyện

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đinh Cao Cường
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
02603.504.168   dccuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2
Y Hồng Nhẫn
 
HUV, Phó CT HĐND huyện      yhnhan.ngochoi@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Văn Tôn UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH 02603.504.579   nvton.ngochoi@kontum.gov.vn
4 Kiều Thế Trung UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế 02603.504.155   kttrung.ngochoi@kontum.gov.vn

 

Ủy ban nhân dân huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Chí Tường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 02603.504.135   nctuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2 Y Lan Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 02603.504.177   ylan.ngochoi@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Văn Việt
Phó Chủ tịch UBND huyện
02603.502.366   nvviet.ngochoi@kontum.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Đức Ngọc Chủ tịch UBMTTQVN huyện 02603.504.799    
2
Nguyễn Xuân Trường
 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0396633889    
3   Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện      
4 Cao Đức Vân Ủy viên thường trực  UBMTTQVN huyện      

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7547 Số người online:
Phát triển:TNC