banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Họp tổng kết công tác Hội đồng đánh giá tiêu chuẩn pháp luật năm 2019
8-1-2020

Sáng ngày 7/1, đồng chí Vương Văn Tuyên- Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện đã chủ trì Họp tổng kết công tác Hội đồng năm 2019 và xét công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2019. Tham dự có các Thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện.

Quang cảnh buổi họp

Năm 2019, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn TCPL gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện đã phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị thành viên hướng dẫn, theo dõi các xã, thị trấn đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng thông qua các buổi chào cờ hàng tháng ở khu dân cư, các câu lạc bộ, hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Đội ngũ công chức Tư pháp Hộ tịch cấp xã, thị trấn cơ bản đảm bảo về số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân, đáp ứng yêu cầu tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Đến nay, tỷ lệ số xã, thị trấn tổ chức đánh giá và đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tương đối cao, đạt 87,5% so với tổng số xã, thị trấn trên địa bàn.

Qua đánh giá kết quả tại cuộc họp, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện đã thống nhất Đề nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định công nhận 07/08 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2019, chiếm tỷ lệ 87,5%. Trong đó, đơn vị có số điểm đạt cao như: xã Đắk Dục đạt 96/100 điểm; xã Pờ Y đạt 98,5/100 điểm; xã Đắk Nông đạt 95/100 điểm; thị trấn Plei Kần đạt 98/100 điểm; Sa Loong đạt 98,8/100 điểm; Đắk Kan đạt 90,25/100 điểm; Đắk Xú đạt 95/100 điểm. Không Công nhận 1/8 xã, thị trấn là xã Đăk ang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2019, chiếm tỷ lệ 12,5%./.

Thy Thảo
Số lượt xem:105
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1888 Số người online:
Phát triển:TNC