banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 12 năm 2022
Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
22-7-2022

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ngày 21/7, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Thanh Chín -  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Phạm Hải Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Y Hồng Nhẫn – Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Tôn – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Lãnh đạo UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn và 97 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Nhiệm kỳ 2017-2027, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh huyện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội trên các lĩnh vực hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, đã phát triển được 423/500 hội viên, đạt 84,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra (500 Hội viên trong nhiệm kỳ) nâng tổng số hội viên trong toàn hội lên 2.429 đồng chí.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; thường xuyên động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, Nhân dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội, vận động, tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt.

Hội viên luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, các mô hình phát triển kinh tế của hội viên hàng năm cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng/năm, qua đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,47% xuống còn 3%, cận nghèo 3,98%, đã xóa được 5 nhà tạm, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng lên 15% và đạt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh huyện đã triển khai ký kết 14 chương trình phối hợp; xây dựng được 47 tổ tự quản với 556 thành viên trên 8/8 xã, thị trấn. Vận động hội viên, cựu chiến binh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” chương trình quốc gia “phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, các tệ nạn xã hội”, “Bảo vệ môi trường”, “Toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông”. Các cơ sở Hội đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được 244 buổi cho 7.720 lượt hội viên, cựu chiến binh tham gia, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh quyên góp ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt, phòng, chống dịch Covid-19 trị giá 103 triệu đồng. Hội có 204 hội viên tham gia vào các tổ hòa giải ở cơ sở với trên 700 hội viên cựu chiến binh tham gia vào các tổ an ninh, tổ liên gia tự quản và thành viên của Ban Thanh tra nhân dân, trong nhiệm kỳ, các chi hội đã tham gia hòa giải 57 vụ và hòa giải hoàn thành 38 vụ.

Lãnh đạo Huyện ủy, lãnh đạo Hội CCB tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi tiếp tục đề ra các chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng, không có suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát triển trên 90% cựu quân nhân, cựu chiến binh, đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội, trên 500 hội viên trong nhiệm kỳ đảm bảo chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Hằng năm, có trên 90% cơ sở, chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có trên 94% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 25% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 93% gia đình hội viên cựu chiến binh đạt “gia đình văn hóa”. Phấn đấu 100% cán bộ hội (tính từ chi hội trưởng, chi hội phó trở lên) được tập huấn theo phân cấp. Phấn đấu mỗi năm giảm 4% hộ hội viên nghèo, 4% hộ cận nghèo, tăng hộ khá, giàu 10% trở lên. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xóa trên 10% số nhà tạm của hội viên, cựu chiến binh nghèo. 100 % hội viên trong độ tuổi, còn sức khỏe được tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ, bồi dưỡng để có cơ hội tìm việc làm. Quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hành chính sách xã hội huyện có số dư nợ lên 50 tỷ đồng. Có 8/8 cơ sở có quản lý vốn vay. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức Hội, 100% cơ sở và chi hội được kiểm tra, có 30% hội viên trở lên được kiểm tra. 100 % hội viên trong độ tuổi sinh đẻ không sinh con thứ ba trở lên. Hằng năm, Hội CCB huyện xây dựng 01 mô hình thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu Chiến binh và nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của các cấp hội và toàn thể anh chị em cựu chiến binh huyện nhà. Để phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; động viên cựu chiến binh giúp nhau cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, chăm lo giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần làm vững mạnh hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân huyện nhà theo chủ trương Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ huyện. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các cấp Hội cựu chiến binh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như:

Một là: Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy mạnh mẽ bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, mỗi đồng chí Cựu chiến binh là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để thế hệ trẻ noi theo; làm nòng cốt tham gia giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đặc biệt là nắm chắc tình hình và diễn biến tư tưởng của hội viên, Nhân dân để chủ động giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động tạo “điểm nóng”; giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Hai là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị do cấp ủy đảng đề ra, chủ động phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tạo phong trào hành động cách mạng mạnh mẽ, thiết thực, ý nghĩa. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/HU, ngày 12-10-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 07-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh”; Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 19-4-2016 của Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Ba là: Tăng đoàn kết, quan tâm chăm lo, hỗ trợ hội viên khó khăn về mọi mặt, đẩy mạnh công tác vận động xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, xây dựng các mô hình kinh tế gia đình và kinh tế tập thể, giúp nhau thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nhất là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 05-5-2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU, ngày 18-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh.

Bốn là: Thường xuyên chăm lo, tận tình giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, động viên thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, cống hiến cho quê hương, đất nước, chuẩn bị nguồn cho phát triển đảng viên.

Năm là: Thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Kế hoạch số 24-KH/HU, ngày 05-4-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh”; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương xã hội.

Với tình thần đoàn kết, đổi mới, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.  

Dịp này, có nhiều tập thể và cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Thy Thảo
Số lượt xem:433
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 5479 Số người online:
Phát triển:TNC