banner
Thứ 7, ngày 5 tháng 12 năm 2020
Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2021
16-11-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ngày 12/11 vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành Kỳ họp chuyên đề để xem xét, cho ý kiến về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 huyện Ngọc Hồi và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chủ trì Kỳ họp có đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Y Hồng Nhẫn- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI – nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện về việc dự thảo Nghị quyết sử đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện về bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ngọc Hồi; Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 2020; Thông  qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo các Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 32/2019/NQ-HĐND ngày 20/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Ngọc Hồi; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn sách nhà nước 2020.

Các vị đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, thống nhất cao với các nội dung đã trình tại kỳ họp.

Phát biểu kết luận Kỳ họp đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp các vị Đại biểu HĐND huyện đã tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021 huyện Ngọc Hồi và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020. Thay mặt HĐND huyện, đồng chí Phạm Hải Châu cảm ơn các vị Đại biểu HĐND huyện đã tới dự đông đủ và đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến, triển khai thực hiện đúng theo quy định./.

Thy Thảo
Số lượt xem:79
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806402 Tổng số người truy cập: 51 Số người online:
Phát triển:TNC