banner
Thứ 7, ngày 5 tháng 12 năm 2020
Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện tại xã Đắk Ang
21-10-2020

(ngochoi.kontun.gov.vn): Sáng ngày 20/10, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Y Hồng Nhẫn – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại xã Đắk Ang về tình hình thực hiện Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày  22/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-202 và Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Y Hồng Nhẫn - Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi giám sát

Qua báo cáo với đoàn giám sát cho thấy, mặc dù là một xã đặc biệt khó khăn của huyện, tuy nhiên trong thời gian qua được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, xã Đắk Ang đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, từ 638 hộ năm 2016 giảm xuống còn 300 hộ năm 2020.

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 10.854 triệu (năm 2016) lên 19.448 triệu đồng/người/năm (2019), tăng 8.594 triệu đồng. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu; 100% hộ nghèo được cấp thẻ BHYT, 100% trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; các công trình thuỷ lợi nhỏ được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng trên địa bàn.

Đối với chính sách hỗ trợ về nhà ở, xã đã chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách huyện và các Hội đoàn thể làm hồ sơ vay vốn hỗ trợ về nhà ở cho 22 hộ theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ theo Quyết định 33/2012/QĐ-TTg được 26 căn, mỗi căn giá trị từ 30-75 triệu đồng. Xã đã tạo điều kiện cho 08 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay vốn với số tiền là 127.500 triệu đồng để tran trải cho công tác học tập.

Công tác thực hiện các chính sách, dự ản giảm nghèo được triển khai đồng bộ; Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã cơ bản đạt kết quả. Công tác truyền thông về giảm nghèo được chú trọng thường xuyên và bằng nhiều hình thức. Các chính sách hỗ trợ nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đất ở, đất sản xuất cũng được xã quan tâm đầu tư, triển khai và bước đầu đạt kết quả.

Mặc dù vậy, trong triển khai thực hiện, xã Đắk Ang vẫn còn gặp nhiều khó khăn chung như công tác xét duyệt các đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách còn chậm, công tác kiểm tra, giám sát các chế độ chưa được thường xuyên...

Tại buổi giám sát, đồng chí Y Hồng Nhẫn ghi nhận một số kết quả đạt, đồng thời đề nghị UBND Đắk Ang xem xét đánh giá lại kết quả một số lĩnh vực chưa phù hợp và hoàn thiện báo cáo gửi về huyện để tổng hợp./.   

 

Thy Thảo
Số lượt xem:162
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806402 Tổng số người truy cập: 176 Số người online:
Phát triển:TNC