banner
Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương
8-9-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sáng 08/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ họp Phiên thứ nhất trực tuyến với các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp. Tại điểm cầu huyện, đồng chí Nguyễn Chí Tường – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì.

Phiên họp qua hệ thống trực tuyến 

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng Chính phủ đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tóm tắc vai trò, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023 của Tổ công tác...

Theo đó, Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Nhiệm vụ của Tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương.

Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm theo Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là tập trung thực hiện tốt việc đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo văn bản QPPL, bảo đảm các TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý và với chi phí tuân thủ thấp nhất.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các phương án vượt thẩm quyền; bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương. Trước mắt, các bộ, cơ quan ngang bộ tập trung xử lý dứt điểm 342 phản ánh, kiến nghị tại mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ...

Tại phiên họp, đại diện các Bộ ngành, địa phương đã thảo thuận, tham luận về nhiệm vụ, giải pháp và đề xuất kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC tại  Bộ ngành, địa phương thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của các Bộ ngành, địa phương trong công tác cải cách TTHC trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra để triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao.

Đẩy mạnh phân cấp mạnh mẽ hơn nữa; thực hiện chuyển đổi số, áp dung công nghệ thông tin; tập trung rà soát, cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, đồng thời nhấn mạnh việc cắt giảm TTHC không thực hiện cắt giảm một cách máy móc, mà phải kiểm soát được tình hình, làm sao tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ, thường trực Tổ công tác phải tham mưu ngay văn bản giao nhiệm vụ và thời gian hoàn thành cụ thể cho các Bộ ngành, địa phương; đồng thời nhấn mạnh thêm ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC sẽ được đưa vào đánh giá chấm điểm cuối năm đối với các Bộ ngành, địa phương, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu và đặc biệt là trách nhiệm của thành viên Tổ công tác./.

Thy Thảo
Số lượt xem:938
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 6257 Số người online:
Phát triển:TNC