banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2020
Huyện Ngọc Hồi tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp
29-11-2019

Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 03-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường Vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 19-7-2019 về chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 03-7-2019 của Tỉnh ủy “chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung giáo dục tư tưởng, chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi khoá VII, nhiệm kỳ 2020–2025: Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các Tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII (gồm các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ, Tiểu ban Nhân sự), các Tổ chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy hướng dẫn việc xây dựng văn kiện và lấy ý kiến tham gia văn kiện; hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát chuẩn bị Đại hội; hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thông qua chủ đề và phương châm Đại hội, cho ý kiến lần thứ nhất vào Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII. Về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ khóa mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát các đồng chí cấp ủy viên đương nhiệm và các đồng chí trong diện quy hoạch để dự kiến cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình thực hiện các quy trình về công tác nhân sự cấp ủy khóa mới đã được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên; công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; chống tư tưởng cá nhân, cục bộ, khép kín. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 quy hoạch đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đến nay đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tập trung chỉ đạo việc tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo thực heiẹn có hiệu quả kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác xác minh thẩm định về tiêu chuẩn chính trị nhân sự cấp ủy từ huyện tới cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện từ ở cơ sở. Chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu. Chỉ đạo việc rà soát cơ sở vật chất, công tác hậu cần phục vụ để có được những điều kiện tốt nhất phục vụ cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công, tốt đẹp. 

Hà Đại
Số lượt xem:327
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2802 Số người online:
Phát triển:TNC