banner
Chủ nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2020
Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU
5-9-2019

Sáng 4/9, Tỉnh uỷ Kon Tum đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện

Đồng chí A Pớt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.  Tại điểm cầu huyện Ngọc Hồi có các đồng chí: Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Phạm Hải Châu – Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng  Huyện uỷ; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.   

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị cho thấy, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở, các ủy các cấp thực hiện tốt công tác quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết đề ra. Cụ thể, các cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt việc quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo tổ chức tốt việc mở các lớp đào tạo về lý luận chính trị, trang bị cho cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy còn tăng cường công tác nắm bắt thông tin, đổi mới nội dung và hình thức  tuyên truyền  các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, kịp thời định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức Đảng ở cơ sở cơ bản được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, năng lực lãnh đạo, sức chiến của của tổ chức đảng được nâng lên. Hầu hết, tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã phát huy tốt vai trò, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo bước chuyển biến tích cực, đồng bộ về tổ chức và hoạt động trong toàn hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 4.922 đảng viên, đạt 98,44% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đề ra, giữ vững 100% thôn (làng), tổ dân phố có tổ chức đảng; các mục tiêu cơ bản về xây dựng tổ chức cơ sở đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, hội nghị còn đánh giá 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU còn có hạn chế, đó là công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ đảng viên có lúc hiệu quả đạt được chưa cao; tỉ lệ đảng viên là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Vai trò của một số tổ chức đảng chưa phát huy hết năng lực, nhất là tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và tổ chức đảng ở khu vực nông thôn thuộc các địa bàn vùng  sâu, vùng xa. Một số cấp ủy viên và một bộ phận đảng viên chưa nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Phát biểu kết luận tại hội nghị,đồng chí A Pớt yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt một số nội dung sau: Khắc phục các tồn tại trên, đồng thời tiếp tục chỉ đạo quán triệt, phổ biến, thực hiện tốt việc học tập Nghị quyết của Đảng; tăng các biện pháp phù hợp nhằm quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng việc đăng ký, thực hiện theo chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện tốt quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; tích cực, chủ động đấu tranh ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Cùng đó các cấp ủy cần chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cao nhất các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Ban Thường vụ các Huyện uỷ, Thành uỷ cần quan tâm hơn nữa về chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đạt và vượt các mục tiêu của Nghị quyết đề ra; tăng cường công tác lãnh đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, để kịp thời phát hiện chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và xử lý nghiêm các vi phạm, làm trong sạch nội bộ Đảng; kịp thời báo cáo Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc (nếu có)…

 

Thy Thảo
Số lượt xem:109
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806400 Tổng số người truy cập: 3252 Số người online:
Phát triển:TNC