banner
Thứ 7, ngày 5 tháng 12 năm 2020
Đoàn kiểm Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại huyện
19-11-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh uỷ do đồng chí Nguyễn Văn Nguyên- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Nghị quyết 04-NQ/TU, công tác Dân vận của chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo năm 2020 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Cao Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMT TQVN Huyện; các thành viên Ban chỉ đạo của huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Đoàn kiểm tra Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Ngọc Hồi

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã chú trọng chỉ đạo triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa nội dung lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình công tác hàng năm của cấp ủy. Công tác củng cố, kiện toàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên được quan tâm thực hiện, các Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo 04 Huyện ủy đã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo theo quy định.

Việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 3 loại hình, bao gồm các xã, thị trấn; các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tại nơi làm việc được huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả khả quan. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, trí tuệ của từng công chức, viên chức và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  ở cơ sở; làm cho nhân dân nhận thức đúng hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo được sự chuyển biến tích cực trong xây dựng cộng đồng dân cư...

Về thực hiện công tác dân vận chính quyền, huyện đã quan tâm thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng về công tác dân vận. Hàng năm chính quyền đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, bằng nhiều giải pháp tích cực, thu hút đầu tư, triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh và gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân được triển khai hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, công khai minh bạch các thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo được chú trọng, qua đó, hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra ổn định...

Về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới được quan tâm chỉ đạo, các tổ công tác đã thường xuyên cử cán bộ bám, nắm địa bàn, giúp cáp ủy xã đặc biệt khó khăn xây dựng chương trình, kế hoạch phát triẻn kinh tế, văn hóa, xã hội; hướng dẫn nang cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, làng đạt trong sạch vững mạnh, các đoàn thể nhân dân từng bước hoạt động hiệu quả...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế dân chủ; Nghị quyết 04-NQ/TU; công tác Dân vận của chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo của huyện Ngọc Hồi trong năm 2020. Đồng chí Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch thủ tục hành chính theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuyên nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đối thoại giữa cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân theo Quyết định 02/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai các dự án đầu tư. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; nâng cao chất lượng thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trước đó, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Đảng ủy xã Sa Loong và Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện./.

Thu Trang
Số lượt xem:107
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806402 Tổng số người truy cập: 148 Số người online:
Phát triển:TNC