banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 12 năm 2022
Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Đắk Xú khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
30-6-2022

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ngày 30/6, HĐND xã Đắk xú tổ chức Kỳ họp thứ 4 - khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh Kỳ họp

Kỳ họp thứ 4 HĐND xã Đắk xú - khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong thời gian 1 ngày.  Kỳ họp thông qua một số nội dung như: Báo cáo của UBND xã về tình hình  thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng cuối năm 2022; tình hình thu, chi ngân sách xã 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ chi 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND xã trước và sau kỳ họp lần thứ 3 HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2022; tổng hợp giám sát chuyên đề của thường trực HĐND, các ban của HĐND xã trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2022; công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ cuối tháng cuối năm; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đánh giá kết quả về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Đắk Xú đã triển khai các chỉ tiêu đều đạt so với Nghị quyết. Xã duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Số hộ nghèo, cận nghèo không tăng so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 69,98%. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai đạt kết quả; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Cũng tại kỳ họp, các nội dung thảo luận, chất vấn, giải trình đã làm sáng tỏ những vấn đề mà đại biểu, cử tri và người dân quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải trình đầy đủ, trọng tâm.

Kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Đắk xú khóa VII, nhiệm kỳ 2021- 2022 đối với ông A Đang và bầu bổ sung bà Bùi Thị Tý làm Phó Ban Pháp chế HĐND xã khóa VII.

Kết thúc kỳ họp, các đại biểu thống nhất cao thông qua 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2021 và Nghị quyết về thực hiện các nhiệm vụ KTXH – QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Thy Thảo
Số lượt xem:583
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 5601 Số người online:
Phát triển:TNC