banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Huyện ủy Ngọc Hồi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
2-8-2019

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Văn phòng Huyện ủy Ngọc Hồi đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 1735-QĐ/HU, ngày 08-8-2018 về thực hiện thực hiện Quy trình xử lý văn bản đến cơ quan Huyện ủy trên phần mềm ứng dụng Lotus Notes tại cơ quan Huyện ủy Ngọc Hồi.

Văn phòng Huyện ủy là đơn vị trực tiếp tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai Quyết định trên, Văn phòng Huyện ủy Ngọc hồi đã cử cử cán bộ phụ trách quản trị mạng đến tập huấn tại Văn phòng Tỉnh ủy. Sau đó Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức hướng dẫn đến cán bộ, công chức các Ban Đảng Huyện ủy các nội dung như: cách cài đặt, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp lotus Notes 8.5.

Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5.

Bên cạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Huyện ủy Ngọc Hồi còn quan tâm đầu tư, trang bị, nâng cấp thiết bị máy móc hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức khối Đảng, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lắp đặt hệ thống mạng nội bộ diện rộng đến từng phòng làm việc của các đồng chí thường vụ để thuận lợi hơn cho công tác khai thác tài liệu phục vụ các cuộc họp Ban Thường vụ; điều nay đã góp phần tạo chuyển biến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, từng bước thay đổi phong cách và lề lối làm việc trong cơ quan Đảng.

Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức tại Huyện ủy Ngọc Hồi đã sử dụng và khai thác khá thành thạo hệ thống dữ liệu phục vụ công tác. Việc gửi, nhận thư điện tử qua hệ thống Lotus Notes tại Huyện ủy Ngọc Hồi được thực hiện có hiệu quả. 100% văn bản đến Huyện ủy đã được Scan đưa lên mạng nội bộ và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử. Việc quản lý, xử lý, trao đổi văn bản hiện hành qua mạng nội bộ cơ quan Đảng được thực hiện tương đối tốt, phục vụ cho việc khai thác tài liệu lưu trữ của cấp ủy, xây dựng và tích hợp cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng, mục lục hồ sơ lưu trữ của cấp uỷ theo hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum; tạo bước chuyển biến quan trọng về cả nhận thức và hành động, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao hoạt động của cấp ủy.

Hà Đại
Số lượt xem:284
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2087 Số người online:
Phát triển:TNC