banner
Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020
Hội nghị học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khoá XII và một số Chỉ thị, Kết luận của Trung ương
9-1-2020

Sáng ngày 9/1, Ban Ttuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 11 Khóa XII  và một số Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự tại điêm cầu huyện có trên 130 cán bộ chủ chốt; đảng viên đang công tác tại các cơ quan tham mưu giúp việc huyện ủy, mặt trận và các đoàn thể.

Hội nghị học tập quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khoá XII và một số Chỉ thị, Kết luận của Trung ương tại điểm cầu huyện Ngọc Hồi

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên tại các điểm cầu tập trung nghiên cứu để nắm vững các nội dung, chỉ thị, kết luận, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện tại cơ sở đạt hiệu quả cao nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng bộ, từ đó quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân đưa các chỉ thị, nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 11, khóa XII; Kết luận 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI “ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 22-01-2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03-9-2019 của Ban bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” và Kết luận số 119-KH/TU, ngày 18-12-2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 37; Quy định số 205-QĐ/TW,ngày 23-9-2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “ về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kế hoạch Số 112-KH/TU, ngày 02-10-2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy “ về tiếp tục đấu tranh xóa bỏ triệt để tà đạo hà Mòn trên địa bàn tỉnh”./.

Thy Thảo
Số lượt xem:65
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806400 Tổng số người truy cập: 3687 Số người online:
Phát triển:TNC