banner
Thứ 3, ngày 20 tháng 10 năm 2020
Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quý III năm 2020
11-10-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Vừa qua, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Châu đã chủ trì Hội nghị giao ban các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quý III năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy.

 

Quang cảnh Hội nghị 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, quý III vừa qua, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Hhuyện ủy triển khai thực hiện đảm bảo nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tập trung làm tốt công tác bão lũ, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuooii, công tác xây dựng nông thôn mới. Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, quan tâm thực hiện công tác phát  triển Đảng viên.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của  Đảng. Đồng thời, tiến hành khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý IV năm 2020 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020; tập trung các nguồn lực thực hiện các lĩnh vực đột phá; chú trọng triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 01-CT/HU ngày 19/8/2020 của Ban thường vụ huyện ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm đặc biệt là pháo nổ, ma túy.  Nâng cao trách  nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình; tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống góp phần giảm nghèo bền vững. Tiến hành đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, đánh giá, phân loại TCCS Đảng và Đảng viên năm 2020 gắn với đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính  trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.../.

Thy Thảo
Số lượt xem:56
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 774 Số người online:
Phát triển:TNC