banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3
17-2-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều 16/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Ngọc Hồi.

Quang cảnh Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 3

Các đồng chí: Dương Văn Trang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải – Uỷ viên  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nghe Minh Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành Hội nghị.

Trong năm 2022, HĐND, các cơ quan của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND các cấp; chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban lần thứ 2.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Các cấp đã tổ chức các kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề theo đúng quy trình, quy định. Tại các kỳ họp, HĐND đã xem xét, ban hành 486 nghị quyết (cấp tỉnh 111 nghị quyết, trong đó có 27 nghị quyết là văn bản QPPL); cấp huyện 375 nghị quyết, trong đó có 08 nghị quyết là văn bản QPPL). Đặc biệt, HĐND tỉnh đã cụ thể hóa 11 nghị quyết là văn bản QPPL liên quan đến các Chương trình Mục tiêu quốc gia để quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề được tích cực thực hiện với 186 chuyên đề, trong đó nổi bật là các Ban của HĐND huyện Đăk Hà với 19 chuyên đề; Tổ đại biểu HĐND cấp huyện tại các huyện: Đăk Hà, Kon Rẫy, Sa Thầy 27 chuyên đề...

Đại biểu tham dự Hội nghị

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và một số huyện được triển khai bài bản, công khai, trúng những vấn đề nóng, bức xúc, được đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao.

Đến hết năm 2022, có 175/194 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã được các cơ quan chức năng thông tin, giải trình, giải quyết; Thường trực HĐND đã tổng hợp, phân loại 1.673 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định…

Tuy nhiên, việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND còn chậm, chưa bảo đảm chất lượng; Công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND ở một số nơi còn chậm so với kế hoạch; Hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND ở một số huyện vẫn còn ít, nội dung chưa sâu; một số nơi chưa thực hiện giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND; việc sắp xếp thời gian tiến hành giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện có nơi chưa phù hợp; giám sát chuyên đề của các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện chưa được quan tâm đúng mức...

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi tham gia ý kiến tại hội nghị

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội nghị đã thảo luận và thể hiện sự thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng thời, thống nhất cùng với việc trao đổi, thảo luận về báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện trong 6 tháng, 01 năm như hiện nay, kể từ hội nghị giao ban lần thứ 4 trở đi, cần giành thời gian thỏa đáng cho thảo luận một chuyên đề cụ thể (tương tự như sinh hoạt chuyên đề trong các cấp ủy, tổ chức đảng hiện nay) để tìm giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động của HĐND các cấp.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cao với đề xuất này, giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố lựa chọn, chuẩn bị, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Trước mắt, nghiên cứu chuyên đề về "Giải pháp về tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp của HĐND và Thường trực HĐND" để thảo luận trong Hội nghị giao ban lần thứ 4 tại huyện Đăk Glei.

Đồng chí Dương Văn Trang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND và Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2022, HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND các cấp quán triệt và thực hiện thật tốt hơn nữa Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề và tổ chức các phiên chất vấn, giải trình việc triển khai các chủ trương của cấp ủy, Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế- xã hội để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra.

Ngoài ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch, xác định rõ các biện pháp, giải pháp, tiến độ thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để khắc phục sớm nhất các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại Hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, đồng chí nhấn mạnh từ 2023 trở đi, các nội dung đã được Thường trực HĐND thống nhất trình kỳ họp, được xác định trong kế hoạch thì không được rút, không được chậm (trừ các nội dung phải chờ Trung ương phê duyệt và phân bổ...). Nếu gửi chậm thì kiên quyết trả, để trình trong kỳ họp tiếp theo. Cơ quan nào chậm gửi, xin rút phải chịu trách nhiệm, phải kiểm điểm về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau Hội nghị này, 07/10 Tổ đại biểu HĐND tỉnh (trừ Sa Thầy, Kon Rẫy và Kon Plông) khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2023 theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; đồng thời tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo bằng văn bản về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2023 theo đúng quy định.

HĐND các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đại biểu HĐND và công chức của cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND, xem đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí lưu ý, năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị HĐND, các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện, thành phố phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ quyết định và giám sát ở địa phương, cùng với UBND và các ngành, các cấp thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Thy Thảo
Số lượt xem:1463
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806409 Tổng số người truy cập: 929 Số người online:
Phát triển:TNC