banner
Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021
Bế mạc Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
18-12-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sau 02 ngày làm việc (từ 15-16/12/2020) với tinh thần dân chủ, khẩn trương, tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 11, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hải Châu phát biểu Bế mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và chương trình hoạt động năm 2021 của Thường trực HĐND huyện; các  báo  cáo,  tờ trình  của UBND  huyện về phát  triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm  vụ năm 2021; tình hình thu, chi ngân sách huyện năm 2020. Xem xét báo cáo của các ngành: Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và một số nội dung khác…

Năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội trong tỉnh nói chung và huyện Ngọc Hồi nói riêng. Song, với sự nổ lực của các cấp, các ngành địa phương và Nhân dân trên địa bàn huyện, kinh tế-xã hội năm 2020 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.640 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch và bằng 102% so với năm trước. Mặt dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến công tác triển khai 03 lĩnh vực đột phá năm 2020, tuy nhiên các đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2019 và bổ sung một số nội dung năm 2020 phù hợp với tình hình thực hiện.Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 7.507 ha, đạt 105% kế hoạch và bằng 98% so với năm trước.

Diện tích cây lâu năm đạt 18.318 ha, đạt 100,3% kế hoạch. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định.Tình hình sản xuất công nghiệp tương đối ổn định, các sản phẩm thế mạnh tiếp tục phát triển. Công tác quản lý thị trường và chống gian lận thương mại quan tâm chỉ đạo thực hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Các hoạt động ngành thương mại, dịch được đẩy mạnh khôi phục sau dịch bệnh. Ước thực hiện năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 320,07 tỷđồng, đạt 84,5% dự toán huyện giao, bằng 95,6% so với năm 2019. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt khoảng 374,5 tỷ đồng, đạt 106% nhiệm vụ chivà bằng 108,4%  so với năm 2019. Công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 đã được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đã có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Đăk Nông và Thôn 4 xã Đăk Kan đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhật đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả nhất định. Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị được tăng cường. Về hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện đã có nhiều cải tiến, tăng cường giám sát những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND huyện đã chủ động, tích cực trong các hoạt động đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân góp phần thúc đẩy việc điều hành của chính quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Tường phát biểu, giải trình làm rõ một số kiến nghị mà đại biểu cũng như cử tri quan tâm

Tại kỳ họp, ở phần chia tổ thảo luận ghi nhận 14 lượt ý kiến. Phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường có 01 đại biểu tham gia chất vấn, nội dung chất vấn liên quan đến các nhóm vấn đề về quản lý tài nguyên môi trường, bảo về rừng, công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện. Tất cả các ý kiến của đại biểu được UBND huyện và các ngành chức năng đã trả lời cụ thể, rõ ràng, thắng thắn, không né tránh.

Kỳ họp đã thảo luận, biểu quyết và thông qua 07 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương như Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách  nhà nước năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Kỳ họp biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Năm 2021 là năm khởi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ huyện và kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021 -2025, đặc biệt là trong điều kiện chung tình hình dịch bệnh, thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến  phát  triển kinh tế-xãhội, HĐND huyện nhất trí xác định 07 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 cụ thể:

Một là, tiếp tục quyết tâm, nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế -xã hội vừa phòng, chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân. Không chủ quan, lơ là công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, quyết không để dịch bệnh xảy ra.

Hai là, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ huyện và các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tổ chức tốt việc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Đại biểu Tống Công Minh tham gia chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp

Ba là, chỉ đạo phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu, theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các loại cây trồng có lợi thế. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ 4, thực hiện tốt công tácquản lý thu, chống thất thu; xử lý nợ đọng thuế, nhất là nợ khó thu; quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn.

Năm là, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng, đảm bảo khối lượng thực hiện, đủ điều kiện giải ngân vốn, đặc biệt là một số công trình trọng điểm. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế -xã hội huyện Ngọc Hồi năm 2021.

Sáu là, triển khai công tác lập, điều chỉnh các quy hoạchcho phù hợp với định hướng xây dựng thị xã Ngọc Hồi sau khi Trung ương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Bảy là, triển khai có hiệu quả Chương trình số 04-CTr/HU, ngày 16-9-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số. Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Thy Thảo
Số lượt xem:643
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806403 Tổng số người truy cập: 754 Số người online:
Phát triển:TNC