banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2020
3-1-2020

Chiều 31/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Huỳnh Quốc Huy – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Châu Ngọc Lân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hội nghị tại đầu cầu tỉnh Kon Tum

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và Nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực: Hoàn thành đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội - môi trường; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 9,96%; thu nhập bình quân đầu người ước thực hiện đạt 41,28 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 126,63% dự toán; xuất khẩu đạt 210 triệu USD.

Các sản phẩm chủ lực, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục có bước phát triển; môi trường đầu tư được cải thiện, đã có một số nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại tỉnh; chính sách xã hội được triển khai rộng khắp, kịp thời; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị lãnh đạo các cấp, các ngành nghiên cứu kỹ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương ngày 30 - 31/12; bám sát các Nghị quyết, định hướng của Chính phủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đồng chí Bí thư thông tin, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc rất kỹ trước khi ban hành Chỉ thị 20-CT/TU ngày 09/01/2019 về thực hiện 3 lĩnh vực đột phá của tỉnh. Sau 1 năm triển khai có thể thấy đã mang lại những kết quả đáng mừng.

Tiêu biểu như trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị đã góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị các địa phương phát triển căn cơ, bài bản; tác động chung đến sự phát triển của toàn tỉnh. Còn trong nông nghiệp, nhiều địa phương đã chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển dược liệu, xây dựng được các chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ; khai thác, phát huy lợi thế về đất đai; tạo được chuyển biến rõ nét trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đặc biệt là sự ra đời của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Bí thư lưu ý, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các sở, ngành, địa phương cần đề ra những nhiệm vụ cụ thể, đồng bộ để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.500 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, trong đó có Đại hội Đảng bộ các cấp, vì vậy đề nghị các ngành, địa phương tập trung lực lượng chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt nhất.

Năm 2020, đề nghị các ngành, địa phương phải nỗ lực hơn nữa, phấn đầu hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần quyết liệt nhất, tốt nhất, năm 2020 là năm tỉnh ta bứt phá với tốc độ cao, chuẩn bị cho “con tàu” Kon Tum cất cánh trong nhiệm kỳ mới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã tham gia ý kiến đối với báo cáo kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2019; đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tồn tại, hạn chế trong năm 2020; báo cáo nhanh tình hình công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được trong năm 2019; đồng thời, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để hoàn thành cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND tỉnh khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Thủ trưởng các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp then chốt trong năm 2020.

Một là, rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong năm 2019, trong đó làm rõ các nội dung đã hoàn thành, hoàn thành nhưng không đảm bảo về thời gian, chất lượng, các nội dung chưa hoàn thành, xác định rõ lý do, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục triệt để trong năm 2020.

Hai là, chủ động rà soát thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ba là, căn cứ Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2020.

Bốn là, thực hiện tốt việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; các kế hoạch 05 năm của giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phát triển toàn diện nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao tại các khu vực có tiềm năng, lợi thế.

Triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tập trung huy động các nguồn lực và có giải pháp phù hợp để đạt mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm là, tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng. Ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ cho sự phát triển đô thị, du lịch, các dự án khắc phục thiên tai, hạn hán, phát triển ba vùng kinh tế động lực; giảm nghèo. Tập trung thực hiện Đề án phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Sáu là, có giải pháp cụ thể và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tăng cường công tác quản lý an toàn thông tin mạng và nâng cao chất lượng công chức, công vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp.

Bảy là, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thường xuyên theo dõi và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, không để hộ dân nào trên địa bàn bị đói, bị rét trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tám là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy, nổ, các tệ nạn xã hội; Đấu tranh, trấn áp và triệt xóa kịp thời các băng, nhóm tội phạm, trước hết là tội phạm hình sự nguy hiểm, các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Chín là, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh…

Thy Thảo
Số lượt xem:128
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2148 Số người online:
Phát triển:TNC