banner
Thứ 5, ngày 29 tháng 2 năm 2024
Huyện ủy Ngọc Hồi: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
5-1-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sáng ngày 04/1, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng gắn với tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Trong năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 16-12-2022 của Huyện ủy về “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023” và đạt được những kết quả quan trọng. Có 41/44 chỉ tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.403 tỷ đồng, đạt 103,9% so với kế hoạch và bằng 113,8% do với năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 421,54 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52,02 triệu đồng; công tác trồng rừng đạt 730,62 ha, đạt 137,1% so với kế hoạch giao. Huyện có 12 sản phẩm OCOP đã được đánh giá phân hạng và đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Quốc tế Bờ Y tính đến ngày 15/11/2023 đạt hơn 264 tỷ đồng và đạt 90,4% kế hoạch giao. Công tác phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, từ đầu năm đến nay huyện đã đón trên 6.000 lượt khách đến với huyện. Huyện có 166 doanh nghiệp đang hoạt động, 19 Tổ hợp tác và 19 HTX. Có 06/07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 04 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; xã Đăk Ang đã triển khai xây dựng đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; thị trấn Plei Kần đạt 06/9 tiêu chí đô thị văn minh; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao (xã Đăk Nông, Đăk Kan) và xây dựng thôn đạt chuẩn khi dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn Đăk Hú, xã Đăk Dục) được thực hiện quyết liệt và đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ hộ nghèo từ đầu năm 2023 là 4,5%, đến cuối năm 2023 giảm còn 2,96%; hộ cận nghèo từ 2,85% giảm xuống còn 2,37%. Số trường đạt chuẩn Quốc gia là 24/27 trường. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 86,21%. Công tác tiếp công dân tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả.

 Các đơn vị ký kết quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin tuyên truyền các ngày lễ lớn diễn ra sôi nổi, phù hợp tình hình thực tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thường xuyên được quan tâm, chỉ số hài lòng của nhân dân được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chình chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữa vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường; lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, duy trì thực hiện chế độ giao ban, nắm tình hình; công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, kết quả đã kết nạp 124 đảng viên, đạt 148,8% kế hoạch. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên đạt nhiều kết quả, đến nay có 65/68 thôn trưởng, tổ dân phố là đang viên, chiếm 97%; 47/68 Bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng, tổ dân phố, chiếm 69%. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, thực hiện chặt chẽ, thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được giữ vững; công tác dân vận tiếp tục chuyển biến tích cực; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị- xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Huyện cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn, xuất bản sách "Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Hồi, tập II giai đoạn 2005-2025"; tiếp tục đôn đốc Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương theo kế hoạch.

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, công tác dân vận cũng như việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế nhất định như công tác phổ biến, quán triệt chỉ thị nghị quyết tại các chi bộ thôn, tổ dân phố có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Việc thành lập tổ chức đảng đối với khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên có lúc, có việc chưa kịp thời. Việc huy động xã hội hóa triển khai các mô hình Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” còn ít, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy ký xác nhận việc ký kết quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2024, kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các các nội dung sau:

Phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng tốc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm 2024, nhất là đối với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu được đề ra tại Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 18-12-2023 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương trong năm 2024.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến, "tự chuyển hóa"", gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chuyên đề riêng của tỉnh "về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững" và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình số 100-CTr/HU, ngày 23-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Trong đó, ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo chương trình, kế hoạch, Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực như: công tác quản lý đất đai, dự án đầu tư công, công tác cán bộ, lĩnh vực y tế, giáo dục, các vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định. 

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tại các điểm có triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; chủ trương kết nghĩa giữa thôn có điều kiện và thôn khó khăn trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp. 

Lãnh đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là thời điểm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Rà soát, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy các cấp; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực hiện có hiệu quả chế độ tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hiện tượng mất đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Quán triệt và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kết luận số 1663-KL/TU, ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; giao Tổ 977 của Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Dịp này, các tổ chức cơ sở Đảng đã ký kết quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024.

Thy Thảo
Số lượt xem:832
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806409 Tổng số người truy cập: 5475 Số người online:
Phát triển:TNC