banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56/KH-TTHĐND 13/5/2024 Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
01/KH-HĐND 3/1/2024 KH tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026
28/NQ-HĐND 21/12/2023 Dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện 2024
27/NQ-HĐND 21/12/2023 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024
29/NQ-HĐND 21/12/2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện
35/NQ-HĐND 21/12/2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND UBND xã Pờ Y
34/NQ-HĐND 21/12/2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo công viên thị trấn Plei Kần
30/NQ-HĐND 21/12/2023 phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 huyện
24/NQ-HĐND 21/12/2023 Thành lập đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định về đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện
25/NQ-HĐND 21/12/2023 giám sát công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp GCN QSD đất lần đầu và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện
20/NQ-HĐND 21/12/2023 xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện (Bùi Văn Hùng)
32/NQ-HĐND 21/12/2023 thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện
26/NQ-HĐND 21/12/2023 ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND huyện
19/NQ-HĐND 21/12/2023 xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện khóa VII (Đào Quốc Phòng)
21/NQ-HĐND 21/12/2023 xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu theo nghị quyết 96/2023/QH15
33/NQ-HĐND 21/12/2023 cải tạo và phát triển cây xanh đô thị đến năm 2035 trên địa bàn thị trấn Pleikan và dự toán kinh phí cải tạo và phát triển cây xanh đô thị đến năm 2025
31/NQ-HĐND 21/12/2023 phê duyệt KH thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn huyện
29/NQ-HĐND. 21/12/2023 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương huyện
18/NQ-HĐND 14/11/2023 điều chỉnh bổ sung KH phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách TW thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2023 trên địa bàn huyện
190/TB-TTHĐND 3/11/2023 Nội dung, chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7120 Số người online:
Phát triển:TNC