banner
Thứ 5, ngày 29 tháng 2 năm 2024
DANH BẠ ĐIỆN TỬ

HUYỆN ỦY NGỌC HỒI

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đinh Cao Cường Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 02603504168   dccuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2 Phạm Hải Châu Phó Bí thư TT Huyện ủy 02603504459    
3 Nguyễn Chí Tường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 02603504168   nctuong.ngochoi@kontum.gov.vn

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Thị Phụng Trưởng Ban Tuyên giáo 0975.854.618    
2 Võ Đình Phúc Phó Ban Tuyên giáo      
3 Nguyễn Văn Tuyên  Phó Ban Tuyên giáo      

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Đức Ngọc Trưởng Ban dân vận 02603.502.799    
2 Huỳnh Thị Mỹ Linh Phó Ban dân vận   0983.024651  
3   Phó Ban dân vận      

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Văn Tôn Trưởng Ban Tổ chức 02603.504579    
2 Phạm Khánh Quân Phó Ban Tổ chức 0932.502.559    
3 Đinh Thị Thương Phó Ban Tổ chức 02603.504.345    

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Kiều Thế Trung Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 02603.504155    
2 Phan Lạnh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra       
3 Nguyễn Văn Giang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra      

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Trần Văn Khoa
Chánh Văn phòng Huyện ủy
02603.504.767    
2 Mai Văn Trung Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy      
3 Đặng Thành Long Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy      

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Đinh Cao Cường
TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 
02603.504.168   dccuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2
Y Hồng Nhẫn
 
HUV, Phó CT HĐND huyện      yhnhan.ngochoi@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Văn Tôn UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT-XH 02603.504.579   nvton.ngochoi@kontum.gov.vn
4 Kiều Thế Trung UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng ban pháp chế 02603.504.155   kttrung.ngochoi@kontum.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGỌC HỒI

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Nguyễn Chí Tường Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 02603.504.135   nctuong.ngochoi@kontum.gov.vn
2 Y Lan Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện 02603.504.177   ylan.ngochoi@kontum.gov.vn
3 Nguyễn Văn Việt
Phó Chủ tịch UBND huyện
02603.502.366   nvviet.ngochoi@kontum.gov.vn

 

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại Di động Email
1 Dương Đức Ngọc Chủ tịch UBMTTQVN huyện 02603.504.799    
2
Nguyễn Xuân Trường
 
Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện 0396633889    
3   Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện      
4 Cao Đức Vân Ủy viên thường trực  UBMTTQVN huyện      

 

Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806409 Tổng số người truy cập: 5729 Số người online:
Phát triển:TNC