banner
Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai theo Chỉ thị số 35/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ
7-9-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Nhằm triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg; Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản nêu trên; đồng thời, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2020 về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện.

2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm "bốn tại chỗ"; rà soát, cập nhật kịch bản, phương án, kế hoạch để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm như mưa, lũ lớn, bão, lũ quét, sạt lở đất.

3. Tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn dân cư để chủ động sơ tán, di dời bảo đảm an toàn khi có thiên tai; kiểm tra công trình hồ đập trên địa bàn, phương án, nguồn lực bảo đảm an toàn hồ đập trước tình huống xảy ra mưa lũ lớn, nhất là các vị trí, công trình trọng điểm, xung yếu, bị hư hỏng.

4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng... đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

5. UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Rà soát, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại các khu vực trọng điểm; chuẩn bị các phương án, kịch bản và sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, dự trữ thiết yếu theo phương châm “Bốn tại chỗ” để triển khai ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giảm thiểu thiệt hại.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cách thức phòng chống thiên tai cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời khắc phục ngay các sự cố hư hỏng, xử lý các trọng điểm xung yếu bảo đảm an toàn cho hồ đập và thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện) chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan:

Tham mưu phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện bám sát địa bàn các xã xung yếu để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại sau mưa, lũ.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, tổng hợp, thông tin, báo cáo thường xuyên, đầy đủ về diễn biến thiên tai và công tác phòng, chống trên địa bàn gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo quy định…/.

Thy Thảo
Số lượt xem:88
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1561 Số người online:
Phát triển:TNC