banner
Thứ 2, ngày 28 tháng 9 năm 2020
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn
25-8-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trong phòng, chống dịch COVID-19; Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND huyện.

Lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra tại khu cách ly tập trung Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Đồng thời, triển khai thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; của Huyện ủy và UBND huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp, huy động mọi lực lượng trong khu vực phòng thủ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tiếp tục tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế tự nguyện...; thực hiện theo các hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan để phục vụ công tác truy vết, phân tích đánh giá, dự báo tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại  Công văn số 6918/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ./.

Thy Thảo
Số lượt xem:110
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1615 Số người online:
Phát triển:TNC