banner
Thứ 5, ngày 4 tháng 6 năm 2020
Kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2019 tại huyện
25-10-2019

Ngày 24/10, Đoàn công tác Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm 2019 tại huyện. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành liên quan tỉnh. Dự buổi kiểm tra có đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các thành viên Hội đồng GDQPAN huyện, lãnh đạo các trường học liên quan, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN cấp xã, Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã được kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tập trung kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQPAN trong tình hình mới; Luật GDQPAN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác GDQPAN của Hội đồng GDQPAN Quân khu, Hội đồng GDQPAN tỉnh....Kết quả tham mưu thành lập, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng GDQPAN cấp huyện, cấp xã; Kế hoạch, kết quả bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; Việc phối hợp rà soát và nắm  các đối tượng đã bồi dưỡng và chưa bồi dưỡng kiến thức QPAN trên địa bàn; kiểm tra giáo án, bài giảng bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QPAN cho các đối tượng; Kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; công tác đăng ký, quản lý tài liệu, hệ thống sổ sách về công tác GDQPAN; Kiểm tra nhận thức về kiến thức QPAN các đối tượng 3,4 cấp huyện đối với 10 trường hợp và mỗi xã 10 trường hợp, đối tượng 4 theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP kiểm tra 05 trường hợp.

Kiểm tra kiến thức giáo dục QPAN đối với đối tượng 3, 4 

Qua báo cáo của Hội đồng GDPQAN huyện với đoàn kiểm tra cho thất, trong năm 2019, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được cấp uỷ, chính quyền huyện và Hội đồng GDQPOAN các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách toàn diện, qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, nắm vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác giáo dục QPAN trên địa bàn. Cụ thể, Hội đồng GDQPAN các cấp được kiện toàn đủ số lượng, đúng thành phần bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định; phát huy tốt vai trò trách nhiệm, kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác GDQPAN. Công tác kiểm tra, tổng kết được chú trọng, thực hiện đúng kế hoạch, qua kiểm tra đã đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra được những bài học kinh nghiệm, đề ra những chủ trương, biện pháp khắc phục kịp thời, đưa công tác GDQPAN đi vào chiều sâu, vững chắc.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng cũng được Hội đồng GDQPAN huyện chủ động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch và chỉ đạo hội đồng GDQPAN cấp xã xây dựng kế hoạch công tác GDQPAN năm 2019 trình phê duyệt đúng quy định. Kết quả đã cử cán bộ đối tượng 2 tham gia lớp bồi dưỡng đúng thành phần, thời gian với 02/02 đồng chí; đối tượng 3 được 02 lớp với quân số 12 đồng chí; đối tượng 4 được 1 lớp với quân số tham gia 83 đồng chí; lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng tương đương đối tượng 3, 4 theo Thông tư số 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng tại trường quân sự tỉnh được 02 lớp, với quân số 09 đồng chí. Qua kiểm tra đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các đối tượng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QAN toàn dân luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua các lớp tập trung ở cơ quan, đơn vị, trường học; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng tiếng phổ thông và tiếng Xê Đăng về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật GDQPAN và các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN, công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân hiểu hơn bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Cách mạng nước ta, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao cảnh giác thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch...

Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết cũng được Hội đồng GDQPAN huyện tổ chức chặt chẽ, đúng quy định qua đó đã biểu dương, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác GDQPAN...

Qua kiểm tra, Đoàn công tác Hội đồng GDQPAN tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai công tác GDQPAN tại huyện thời gian qua. Trong thời gian tới, Trưởng đoàn công tác đề nghị huyện tiếp tục quán triệt  và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Nghị quyết, Chỉ thị của Chính phủ, Quân khu và của tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng an ninh; Cấp uỷ, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác GDQP&AN một cách toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức QPAN trong nhiệm kỳ công tác để xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng; Phối hợp tổ chức dạy và học môn GDQPAN cho học sinh, các trường học phổ thông theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền sát với yêu cầu thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương; phổ biến, tuyên truyền cho sĩ quan, hạ sỹ quan, chiến sĩ những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về GDQPAN.../.

Thy Thảo
Số lượt xem:313
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1778 Số người online:
Phát triển:TNC