banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Huyện Ngọc Hồi triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2023
8-5-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện vừa triển khai Kế hoạch thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội cần thực hiện chuyển hóa năm 2023.

Theo Kế hoạch, năm 2023 Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc huyện (Ban Chỉ đạo) chọn xã Đắk Xú để triển khai trọng điểm cần chuyển hóa về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội.

Mục tiêu nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xác định rõ vai trò, trách nhiệm các cấp, các ngành, đầu tư nguồn lực, phương tiện, lực lượng, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và người dân ở cơ sở thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội đã được xác định trở thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành điểm nóng phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

Việc thực hiện chuyển hóa địa bàn gắn với lồng ghép thực hiện xây dựng xã điển hình về phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm cho nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao; phát huy vai trò của Công an các cấp, nhất là là lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, phấn đấu không để địa bàn đã chuyển hóa phức tạp trở lại sau chuyển hóa. Tổ chức thực hiện phải quyết liệt, nghiêm túc nhưng thận trọng, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh xã hội tại địa bàn và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển đạt hiệu quả cao.

Chỉ tiêu chung của kế hoạch là 100% tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Đắk Xú phải được tiếp nhận, xử lý. Hệ thống chính trị ổn định, vững mạnh, đoàn kết; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt. Xây dựng lực lượng Công an xã Đắk Xú chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Xây dựng hoặc củng cố ít nhất một mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải hoạt động hiệu quả; xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc, nếp sống cộng đồng văn minh, tiến bộ. 100% các hộ dân tại địa bàn xã Đắk Xú được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xâm phạm trật tự xã hội và tệ nạn xã hội.

Thời gian thực hiện chuyển hóa địa bàn là 01 năm bắt đầu từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện đã triển khai hoàn thành việc chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý tại xã Pờ Y, qua đó đã làm cho tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý được kìm chế, số người nghi nghiện giảm sâu so với trước khi chuyển hóa.

Thy Thảo
Số lượt xem:929
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806409 Tổng số người truy cập: 944 Số người online:
Phát triển:TNC