banner
Thứ 6, ngày 2 tháng 6 năm 2023
Họp Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội họp quý I năm 2023
10-5-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều ngày 09/5, Đồng chí Y Lan - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện đã chủ trì họp Ban đại diện quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023.

Đồng chí Y Lan - Phí Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện - HĐQT NHCSXH huyện chủ trì buổi họp

Trong quý I năm 2023, Ban đại diện - HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Nghị quyết của Ban đại diện - HĐQT NHCSXH tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Theo đó, trong quý I năm 2023, Ban đại diện – Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham mưu cho UBND huyện chuyển ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên đia bàn huyện năm 2023 được 1.500 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn ước đến 31/3/2023 là  458.130 triệu đồng, tăng so với 31/12/2022 là 4.996 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 1,10%; với 17 chương trình tín dụng được thực hiện trên địa bàn huyện. Trong đó, dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị xã hội là 456.969 triệu đồng; dư nợ NHCSXH cho vay trực tiếp là 1.161 triệu đồng.

Duy trì và triển khai có hiệu quả công tác giao dịch xã, giao ban định kỳ tại 8/8 xã, thị trấn có sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ TK&VV; thông báo danh sách, bảng thông tin hoạt động tín dụng, công khai các văn bản mới liên quan đến hoạt động tín dụng của NHCSXH tại các điểm giao dịch cho nhân dân biết. Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, nhất là trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đến 31/3/2023, tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị xã hội đạt 456.969 triệu đồng, chiếm 99,75% tổng dư nợ với 190 Tổ TK&VV và 8.373 khách hàng còn dư nợ.

Trong quý II năm 2023, Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 30/KH-TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 44-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện hiệu quả Nghị Quyết sô 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Nghị định số 28/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn 01 từ năm 2021-2025; Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, đảm bảo việc thực hiện công khai, minh bạch và đúng đối thượng, đúng mục đích.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội độngg nhân dân tỉnh về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn Ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã làm tốt công tác quản lý vốn vay, tham dự đầy đủ các cuộc họp bình xét cho vay của các Tổ TK&VV; thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn trên địa bàn, đảm bảo không để hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu mà không được tiếp cận vốn vay. Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, đặt biệt đối với các xã có chất lượng còn thấp, chưa thật sự bền vững; Tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2023, không để nợ quá hạn phát sinh tăng, phấn đấu thu nợ đến hạn đạt 90% trở lên, thu lãi phát sinh đạt 100% và thu lãi tồn 05%, giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,25%, huy động vốn đạt 100% kế hoạch giao và không còn Tổ TK&VV hoạt động yếu kém.

Thy Thảo
Số lượt xem:185
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806407 Tổng số người truy cập: 2218 Số người online:
Phát triển:TNC