banner
Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021
Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề năm 2021 của tỉnh
1-6-2021

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều ngày 01/6, Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề năm 2021 của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện uỷ, các đồng chí là trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện và 08 điểm cầu xã, thị trấn.

Theo đó trong thời gian một buổi, các đại biểu được nghe phổ biến, quán triệt các chuyên đề gồm: Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chuyên đề năm 2021 của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Quán triệt Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Chuyên đề năm 2021 của tỉnh; Hướng dẫn một số nội dung triển khai chuyên đề của tỉnh năm 2021 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, kịp thời nhằm giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương tiêu biểu, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thy Thảo
Số lượt xem:158
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806403 Tổng số người truy cập: 426 Số người online:
Phát triển:TNC