banner
Thứ 6, ngày 18 tháng 6 năm 2021
Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Khoá VI
16-4-2021

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sáng ngày 15/4, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức kỳ họp thứ 12 khoá VI - Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Y Hồng Nhẫn – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Kỳ họp. Về tham dự Kỳ họp có các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Khoá VI

Tại Kỳ họp đã thông qua một số nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng việc kiện toàn, củng cố về tổ chức, phát huy tốt vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương. Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Các đại biểu cơ bản phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới. Hoạt động giám sát dần đi vào nề nếp. Các kiến nghị qua giám sát và kiến nghị cử tri được Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã quan tâm giải quyết, được cử tri đồng tình, thống nhất cao. Công tác phối hợp trong hoạt động giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ngành được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung và phương pháp điều hành kỳ họp không ngừng được cải tiến, đổi mới; chất lượng các nội dung trình kỳ họp ngày càng được nâng lên. Hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp diễn ra sôi nổi. Duy trì nghiêm túc các phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân hằng tháng.

Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Tường khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 19 kỳ họp, Hội đồng nhân dân cấp xã đã tổ chức 112 kỳ họp. HĐND huyện đã ban hành 67 Nghị quyết trên các lĩnh vực về tổ chức, kinh tế - xã hôi, an ninh - quốc phòng. Hội đồng nhân dân cấp xã đã ban hành 537 Nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh.

Các dự thảo Nghị quyết đều được cơ quan tham mưu xây dựng căn cứ vào thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tình hình phát triển chung của tỉnh, huyện, chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp; được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân; đồng thời có sự thẩm định của cơ quan Tư pháp và thẩm tra của các Ban HĐND huyện… Do đó, các Nghị quyết sau khi ban hành đều có tính khả thi; tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân các cấp đã tổ chức 210 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Số lượng cử tri tham gia trung bình khoảng 40 cử tri/ buổi. Số lượng kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 428 kiến nghị. Hầu hết các kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện, các ngành xem xét, trả lời và được cử tri thống nhất, không kiến nghị thêm. Tỷ lệ kiến nghị của cử tri được cấp huyện giải quyết đạt 95%. Đối với cấp xã, trong nhiệm kỳ qua đã có 870 kiến nghị; tỷ lệ kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt 93%.

Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia tiếp xúc cử tri đạt 97%; đối với cấp xã đạt 94,8%. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đều có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn. Đa số các kiến nghị cử tri đều được lãnh đạo Ủy ban nhân dân và lãnh đạo cơ quan chuyên môn giải trình trực tiếp tại Hội nghị, được cử tri đồng tình, thống nhất cao.

Hoạt động tiếp xúc cử tri đã được thực hiện đúng quy định, có nhiều đổi mới. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử (02 lần/ tháng).

Tại cấp xã, Thường trực Hội đồng nhân dân đã phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tiếp công dân định kỳ 02 buổi/ tháng. Tổng số lượt tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay là 160 lượt. Thường trực Hội đồng nhân dân xã đã đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các ngành liên quan xem xét, giải quyết kịp thời cho công dân, tỷ lệ giải quyết đạt 80 %.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Khoá VI, nhiệm kf 2016-2021

Về phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 110,4 tỷ đồng, năm 2020 tăng lên 120 tỷ đồng, đạt 63% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, vượt gần 1,2 lần so với giai đoạn 2010-2015. Thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế; giá trị sản xuất ước đạt 1.890 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch. Tổng lương thực bình quân đầu người đạt 159 kg, đạt 98% so với kế hoạch. Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 45,97%. Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 125% so với kế hoạch; 01 thôn đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu và có 01 xã dự kiến đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2021. Huyện đã lãnh đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng nă theo quy định Luật đầu tư công, các dự án, công trình được bố trí vốn tập trung hơn, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được đầu tư và phát triển; quốc phòng an ninh được tăng cường và đảm bảo; công tác đối ngoại ngày càng phát triển.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hải Châu- Phó Bí thư Thường trực Huyên uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có những biến động không thuận lợi ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện như: Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; thị trưởng tiêu thụ một số mặt hàng nông sản không ổn định, đặc biệt là dịch bệnh Covid -19…., nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, sự điều hành tích cực của UBND, sự giám sát có hiệu quả của HĐND và sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực UBMT và các đoàn thể huyện, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, các dân tộc trên địa bàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ KT-XH-QPAN, tạo sự chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện được cải thiện và ngày càng nâng cao.

HĐND huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động HĐND theo quy định, luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, xem xét thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, cơ bản đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại như: Nông nghiệp phát triển chưa có chiều sâu; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉnh trang đô thị; công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đô thị có mặt còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm, phát, đốt rừng làm nương rẫy, khai thác, vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép có thời điểm diễn biến phức tạp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án thủy điện, giao thông, khai thác quỹ đất còn nhiều vướng mắc, chậm được xử lý dứt điểm. Công tác đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm; kết quả giảm nghèo chưa thật bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Một số đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, nhất là lĩnh vực đất đai; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc hiệu quả chưa cao; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.Một số ít đại biểu HĐND huyện chưa tham gia đầy đủ một số kỳ họp, tiếp xúc cử tri, trong kỳ họp ít tham gia ý kiến thảo luận; hoạt động của một số đại biểu còn lúng túng, thiếu chủ động sáng tạo trong công việc.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các đại biểu HĐND huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021

Nhiệm vụ chính trị của địa phương ta trong thời gian tới còn rất nhiều việc phải triển khai tổ chức thực hiện, do vậy tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND và các thành viên UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao đến khi kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá VII nhiệm kỳ 2021- 2026 bầu ra các chức danh, cương vị mới.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ KT-XH, ANQP kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khoá VI đã đề ra. Đồng thời, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn và các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chuẩn bị  điều kiện để tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả.

Dịp này, có 08 tổ đại biểu HĐND và 17 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thy Thảo
Số lượt xem:253
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806403 Tổng số người truy cập: 654 Số người online:
Phát triển:TNC