banner
Thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2020
Ngọc Hồi 28 năm xây dựng, đổi mới và phát triển
16-10-2019

Huyện Ngọc Hồi được thành lập ngày 15/10/1991, trên cơ sở tách ra từ huyện Sa Thầy, Đắk Tô và Đắk Glei. Sau 28 năm xây dựng, đến nay các lĩnh vực kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển, hệ thống chính trị vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của người dân từng bước được nâng cao.

Trung tâm thị trấn Plei Kần hôm nay

Những ngày đầu mới thành lập, điều kiện kinh tế - xã hội của huyện còn thiếu và không đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn; các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội kém phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt thấp; tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao.

Nhằm sớm đưa huyện thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, trong những năm qua, huyện đã tranh thủ sự hỗ trợ của các nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, vừa tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách, vừa định hướng phát triển lâu dài trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đặc biệt, huyện đã đề ra nhiều chủ trương và biện pháp tổ chức lại sản xuất, đời sống, từng bước làm thay đổi nhận thức và tập quán canh tác của nhân dân, đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Trong phát triển kinh tế, Ngọc Hồi quan tâm đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thức sản xuất tiên tiến. Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, quan tâm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

Đến nay, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt khá. Sản xuất nông - lâm nghiệp – dịch vụ phát triển khá toàn diện.

Đời sống tinh thần của người dân được nâng cao

Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm đầu tư đúng mức. Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, quy mô, mạng lưới trường lớp các cấp học, bậc học được mở rộng. Hiện, toàn huyện có 36 cơ sở giáo dục với 16.470 học sinh. Có 20/36 trường đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới đã kịp thời phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị - xã hội của địa phương. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học được triển khai rộng khắp. Hưởng ứng cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", đến nay tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu tổ, thôn văn hoá là 95%, tỷ lệ cơ quan văn hoá đạt trên 75%, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá đạt 82%. Tỷ lệ số hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, xem Truyền hình Việt Nam đạt gần như 100%.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện ngày càng tốt hơn, 100% xã, thị trấn của huyện có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được chú trọng; 100% gia đình chính sách trên địa bàn có mức sống trung bình trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm đạt 83%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm triển khai tích cực. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” giữa huyện và các xã, thị trấn được triển khai thực hiện hiệu quả và hiện đại.

 

Thể dục thể thao ngày càng phát triển

Các hoạt động văn nghệ thể dung thể thao, các thiết chế văn hóa quan tân đầu tư đáp ứng yêu cầu sinh hoạt của nhân dân, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, chú trọng quan tâm công tác bảo vệ môi trường gắn với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Về công tác xây dựng nông thôn mới, ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã tranh thủ các nguồn đầu tư từ Chương trình, nỗ lực triển khai tạo dựng các tiêu chí nông thôn mới tại 7 xã nông thôn trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 9 đến 15 tiêu chí.

Chung sức xây dựng Nông thôn mới

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội,  các lĩnh vực an ninh, quốc phòng cũng đạt được kết quả quan trọng. Ngọc Hồi là một trong những huyện đã hoàn thành công tác cắm mốc trên đất liền khu vực biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

Hoạt động đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng đạt nhiều kết quả tốt. Bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được hoàn thiện. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được củng cố, nâng cao. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tốt hơn sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

28 năm  - một chặng đường tuy không dài để phấn đấu có được kết quả như ngày hôm nay, đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thống nhất cả về tư tưởng lẫn hành động, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Hồi sẽ khắc phục những hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ, nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện Ngọc Hồi văn minh, hiện đại, đặc biệt quyết tâm xây dựng huyện Ngọc Hồi trở thành thị xã trong thời gian tới./.

Thy Thảo
Số lượt xem:437
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2187 Số người online:
Phát triển:TNC