banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Cụm thi đua số 1 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020
4-6-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều ngày 03/6, tại Hội trường UBND huyện Ngọc Hồi, Cụm thi đua số 1 gồm các huyện Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông, Đắk Glei và huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Cao Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Cẩm - Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND các huyện; Phòng Nội vụ trong Cụm thi đua số 1. Đồng chí Châu Ngọc Lân- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Châu Ngọc Lân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu bế mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, với khẩu hiệu “Đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương và sáng tạo”, các đơn vị đã tập trung thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu thi đua chủ yếu, cụ thể: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố đã giao trong năm 2020 về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; Thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Theo đó, trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh Kon Tum và của từng địa phương. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và động lực phát triển xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông; Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tác phong hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, đối với công tác thi đua khen thưởng cần đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, đặc biệt quan tâm đến các cá nhân, tập thể, người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua để nhân ra diện rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Lân -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Cụm trưởng Cụm 1 nhấn mạnh: Ký kết giao ước năm 2020 với những nội dung thi đua thiết thực, phù hợp nhằm góp phần xây dựng các huyện vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực hiệu quả. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị, các đơn vị sớm triển khai việc đăng ký thi đua năm 2020 đảm bảo thời gian và nội dung. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng trong năm 2020./.

Thy Thảo
Số lượt xem:134
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2022 Số người online:
Phát triển:TNC