banner
Thứ 4, ngày 8 tháng 4 năm 2020
Thị trấn Plei Kần sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình 16 của Đảng ủy
13-12-2019

Chiều ngày 9/12, Đảng ủy Thị trấn Plei Kần đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình số 16 ngày 12/12/2017 của Đảng ủy về xây dựng thôn (làng) no đủ- vững mạnh- an toàn  theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TU, khoá XV.

Đảng ủy thị trấn Plei Kần sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình 16 của Đảng ủy

Hiện toàn thị trấn có 4.936 hộ với 18.114 khẩu; hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23,9% tổng số hộ dân. Trong đó, thôn  4 và thôn 5 có trên 1.300 hộ với trên 5.100 khẩu, phần đông nhân dân hai thôn theo các tôn giáo; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo hộ DTTS chiếm tỷ lệ còn cao. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh uỷ Kon Tum khoá XV về tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới gắn với xây dựng các thôn (làng) khó khăn trên địa bàn huyện. Đảng ủy thị trấn đã tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu của chương trình đề ra đến chính quyền và các ban ngành, đoàn thể; chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch làm tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ở 2 thôn nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung xây dựng thôn, làng no đủ- vững mạnh- an toàn.

Qua đó, tình hình kinh tế - văn hóa -  xã hội trên địa bàn thị trấn nói chung, tại 2 thôn nói riêng có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh trật tự được đảm bảo, hệ thống chính trị luôn được củng cố kiện toàn. Từ năm 2017 đến nay đã được huyện đầu tư  xây dựng trường tiểu học Trần Quốc Toản với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn  lô 2 ( thôn 4, thôn 5) và hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng số tiền 360 triệu đồng và hỗ trợ  phát triển sản xuất, chăn nuôi. Đồng thời, thị trấn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 568hộ  người dân thôn 4, thôn 5 vay vốn với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Cho đến cuối năm 2019, trên địa bàn thị trấn có 84 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,75%. Số hộ nghèo tại thôn 4  là 20 hộ, chiếm tỷ lệ 3,09% dân số toàn thôn;  Số hộ nghèo tại thôn 5  là 26 hộ, chiếm tỷ lệ 6,9% dân số toàn thôn.  Bên cạnh đó, Công tác chăm lo đời sống đối tượng chính sách- xã hội được giải quyết kịp thời. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, gia đình văn hóa luôn được chú trọng, số hộ đạt gia đình văn hóa ngày càng tăng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thị trấn Plei Kần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của người dân, nhất là các hộ người đồng bào DTTS hộ nghèo, cận nghèo và sự quan tâm của toàn xã hội. Các đoàn thể chủ động trong công tác phối hợp xây dựng kế hoạch, có cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ người dân thực hiện xây dựng thôn no đủ- vững mạnh- an toàn; mỗi ngành, đoàn thể, hoặc cá nhân chọn 1-3 giải pháp về cây, con, ngành nghề có triển vọng xây dựng mô hình thí điểm, hướng dẫn và hỗ trợ người dân tham gia thực hiện. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng ở khu dân cư. Hỗ trợ, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực, cồng chiêng nhằm khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mang bản sắc truyền thống của các dân tộc. Phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu về xây dựng thôn no đủ- vững mạnh- an toàn theo Chương trình số 16-CTr/ĐU đã đề ra./.

Thy Thảo
Số lượt xem:167
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806400 Tổng số người truy cập: 1256 Số người online:
Phát triển:TNC