banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, lần thứ 3
14-7-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chều ngày 13/7, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, lần thứ 3. Các đồng chí: Đinh Cao Cường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Y Hồng Nhẫn – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026, lần thứ 3

Báo cáo đánh giá tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện và xã đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, HĐND các cấp đã tổ chức các Kỳ họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề theo đúng quy trình, quy định. Tại các kỳ họp, HĐND đã xem xét, ban hành 47 nghị quyết; giải quyết trả lời 50/50 kiến nghị của cử tri; tổ chức giám sát, khảo sát 15 chuyên đề, riêng cấp huyện 04 chuyên đề, cấp xã 11 chuyên đề, các chuyên đề tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện các chỉ tiêu trồng rừng, phát triển dược liệu; việc triển khai các dự án đầu tư công, dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với các nhóm đối tượng được hỗ trợ như bảo hiểm y tế, chế độ đối với học sinh, các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng...

Công tác chuẩn bị kỳ họp và tổ chức các kỳ họp được Thường trực HĐND chủ động phối hợp với UBND và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xác định sớm và tổ chức kịp thời các kỳ họp chuyên đề theo đúng quy định. Các Ban của HĐND cũng chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo chuẩn bị và làm tốt công tác thẩm tra theo quy định. Những vấn đề có tính cấp bách, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ được chuẩn bị và tổ chức kịp theo đúng quy định. Các kỳ họp HĐND đã sử dụng tài liệu điện tử như tài khoản ioffice, zalo và trên Trang thông tin điện tử để đại biểu, cử tri và Nhân dân biết, theo dõi, nghiên cứu. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Việc chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục được nâng cao; công tác tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ triển khai thực hiện quả qua đó đã kịp thời thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện và kết quả của Kỳ họp HĐND, thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND được Thường trực HĐND thực hiện tốt. Thường trực HĐND đã thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của huyện, của xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung như: Hoạt động giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND; giám sát, khảo sát theo chuyên đề; công tác thẩm tra báo cáo một số địa phương; hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thường lệ…

Đồng chí Đinh Cao Cường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đinh Cao Cường - TUV, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND các cấp cần tiếp tục quán triệt Nghị quyết 594/NQ-UBTVHQ15 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát chuyên đề và hoạt động chất vấn của Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân; Ban của Hội đồng nhân dân; Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, sau giám sát chuyên đề cần Thông báo kết luận giám sát kịp thời.

Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên rà soát lại Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp mình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung chưa phù hợp với hướng dẫn và quy định của cấp trên (nếu có), qua đó nhằm đảm bảo các Quy chế được ban hành đúng trình tự thủ tục và đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp xúc cử tri, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, nhất là việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã được xác định, nhất là các nội dung liên quan đến thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai trên địa bàn huyện, xã, thị trấn và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém đề nghị UBND huyện, xã và các cơ quan liên quan có giải pháp khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đã đề ra.

Có giải pháp tăng cường chất vấn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn rà soát, định hướng cho đại biểu Hội đồng nhân dân nghiên cứu, đăng ký nội dung chất vấn. Nội dung chất vấn phải bao quát, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của lời sống xã hội.

Các Ban Hội đồng nhân dân huyện và xã, thị trấn làm tốt hơn nữa công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trước khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét thông qua; công tác thẩm tra phải được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình, thủ tục và đảm bảo đúng luật, giúp cho Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết đúng luật, quy định của cấp trên và sát với thực tiễn của địa phương.

Tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ tra tại Hội nghị này. Đây là một trong những căn cứ để Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét cho ý kiến đánh giá xếp loại hàng năm đối với tập thể, cá nhân liên quan.  Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục đôn đốc đại biểu tham gia các lớp tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân do tỉnh, huyện tổ chức.

Thy Thảo
Số lượt xem:2745
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7192 Số người online:
Phát triển:TNC