banner
Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Họp Tổ chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Ang
28-2-2023

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sáng ngày 28/2, đồng chí Nguyễn Chí Tường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp Tổ Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Ang (Tổ Chỉ đạo).

Quang cảnh buổi họp

Tại buổi họp đã thông qua Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Ang. Theo yêu cầu nhiệm vụ, Huyện uỷ đã thành lập Tổ chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Ang với 24 đồng chí, trong đó đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng.

Tổ Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Tổ Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Đắk Ang với các nhiệm vụ cụ thể như lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng xã Đắk Ang đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2023; xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cho Ban Chỉ đạo của huyện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tại buổi họp, các thành viên đã thảo luận, nêu các giải pháp nhằm góp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Chỉ đạo đưa xã Đắk Ang hoàn thành tốt các tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2023.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Chí Tường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong triển khai thực hiện phải khoa học, hiệu quả, các vấn đề đặt ra phải rõ ràng, thống nhất. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền; xã Đắk Ang đề xuất nội dung, hình thức để triển khai tuyên truyền sớm, đạt hiệu quả cao. Thống nhất bổ sung các nhiệm vụ cho các đồng chí Trưởng phòng theo chức năng nhiệm vụ. Chỉ đạo Công an huyện, Quân sự huyện tăng cường công tác dân vận trên địa bàn xã. Về triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thành viên bám vào 5 tiêu chí chưa đạt của xã để bổ sung vào kế hoạch, chương trình công tác năm của đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực đối với các tiêu chí chưa đạt; đồng thời đề nghị Đảng ủy xã Đắk Ang tiếp tục thực hiện theo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã trước đó.

Thy Thảo
Số lượt xem:143
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 3967 Số người online:
Phát triển:TNC