banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Hội nghị Giao ban các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc 6 tháng đầu năm 2024
3-7-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sáng ngày 03/7, đồng chí Phạm Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy 6 tháng đầu năm 2024.

Đồng chí Phạm Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum cho các đảng viên

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum cho 09 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2019-2023).

Hội nghị đã thông qua Kết luận số 1883-KL/TU, ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Công văn số 2236-CV/HU, ngày 26/6/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và hoạt động của các TCCS Đảng trực thuộc 6 tháng đầu năm 2024 cho thấy, các TCCS Đảng đã tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng và giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Duy trì sinh hoạt theo quy chế, kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nhiệt tình công tác, lao động sản xuất, tin tưởng và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các TCCS Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Quang cảnh Hội nghị

Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức kết nạp 40 quần chúng vào Đảng, đạt tỷ lệ 44,4% kế hoạch; công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện đúng quy định; bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ. Hoàn thành việc đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2023.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra tại 04 tổ chức đảng và 01 đảng viên; thực hiện 04 cuộc giám sát đối với 11 tổ chức đảng và 05 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiến hành 05 cuộc kiểm tra đối với 05 TCCSĐ…

Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác dân vân cũng như việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt tiếp tục đạt nhiều kết quả.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các TCCS Đảng tiếp tục đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra. Tăng cường bám cơ sở, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Quan tâm công tác phát triển đảng viên; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện và xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của năm 2024. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.../.

Thy Thảo
Số lượt xem:142
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7200 Số người online:
Phát triển:TNC