banner
Thứ 6, ngày 9 tháng 12 năm 2022
Hội nghị củng cố, kiện toàn hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn theo Luật Hợp tác xã năm 2012
24-11-2022

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều ngày 24/11, đồng chí Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện đã chủ trì Hội nghị củng cố, kiện toàn hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến nay, toàn huyện có 15 Hợp tác xã (HTX) đang hoạt động. Trong đó có 07 HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp; 05 HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và 03 HTX hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch, tổng hợp.

Trong năm 2022 giải thể 07 HTX, trong đó giải thể bắt buộc 05, giải thể tự nguyện 02. Tổng số thành viên tham gia HTX là 522 người. Tổng vốn điều lệ 41.838 triệu đồng. 100% HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Doanh thu bình quân ước đạt 982 triệu đồng/HTX/năm, đạt 60% so với bình quân của cả tỉnh. Thu nhập bình quân ước đạt 180 triệu đồng/HTX/năm, đạt 72% so với tỉnh.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, quy mô, hiệu quả hoạt động của các HTX còn hạn chế, song các HTX trên địa bàn bàn đã từng bước củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Một số HTX đã chủ động liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và bước đầu mang lại hiệu quả, điển hình như mô hình HTX Đoàn kết - huyện Sa Thầy liên kết với HTX Kiên Thảo Phát xây dựng mô hình trái cây hữu cơ; mô hình liên kết chăn nuôi heo đen, rượu men lá,...gắn với sản phẩm OCOP của HTX nông nghiệp Dục Nông với quy mô trên 40 hội viên phụ nữ dân tộc Triêng.

Hiện nay, sản phẩm OCOP của HTX Dục Nông đã được UBND tỉnh công nhận đạt 3 sao. Các sản phẩm hiện được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận. Ngoài ra, có HTX dịch vụ nông nghiệp Đăk Kan mới thành lập trong năm 2022 hoạt động liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm gạo ST24, ST25 và một số sản phẩm nông nghiệp khác.

Nhìn chung, các HTX đã chú trọng đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm với nhiều sản phẩm được công nhận, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương.

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đề xuất những khó khăn, vướng mắc mà HTX đang gặp phải như các vấn đề về thuế; BHYT, BHXH cho người lao động; quyền lợi của HTX; chuyển đổi mô hình HTX. Đại biểu cũng đề xuất phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện cần có một chuyên gia để hỗ trợ kỹ thuật cho các HTX trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tường - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện đã ghi nhận sự nỗ lực của các HTX trong thời gian qua, đồng thời cho rằng các đề xuất, kiến nghị của đại biểu tại hội nghị là xác đáng, phù hợp với nhu cầu để phát triển HTX.

Nhằm đưa các HTX phát triển trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện đề nghị các cấp, các ngành tổ chức lại HTX theo đúng Luật, đúng bản chất, duy trì và phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012. Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phong Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và các ngành liên quan khi triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện thì ưu tiên triển khai các nội dung về phát triển HTX. Hỗ trợ hoàn thành các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các HTX tiếp cận có hiệu quả các chính sách, nguồn lực đầu tư; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu…để các HTX hoạt động ổn định và phát triển bền vững.

Các HTX tiếp tục củng cố thành viên, xây dựng nội quy, quy chế hoạt động. UBND các xã, thị trấn quan tâm đưa các HTX trên địa bàn hoạt động theo đúng bản chất, đúng quy định của pháp luật và theo Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện./

Thy Thảo
Số lượt xem:204
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 5451 Số người online:
Phát triển:TNC