banner
Thứ 6, ngày 15 tháng 11 năm 2019
Phiếu chuyển 371/PC-VP về Quyết định 796/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4-11-2019

xem chi tiết/Uploads/files/phieu%20chuyen%20Quyet%20dinh%20796%20ve%20cong%20bo%20thu%20tuc%20hanh%20chinh%20nganh%20Ke%20hoach%20v%C3%A0%20Dau%20tu(4).pdf /Uploads/files/QDCT%20UBND%20tinh%20Cong%20bo%20TTHC%20SKHDT%20cap%20huyen%20xa(3).pdf /Uploads/files/DM%20Noi%20dung%20chi%20tiet.pdf

Số lượt xem:37
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806400 Tổng số người truy cập: 436 Số người online:
Phát triển:TNC