banner
Thứ 2, ngày 25 tháng 9 năm 2023
UBND XÃ BỜ Y
15-9-2021

 

1. Đồng chí 

Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 0963.556.199

Email: tvdong.ngochoi@kontum.gov.vn

2. Đồng chí Võ Thị Thu Hà

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 02603.504.344

Email: vttha.ngochoi@kontum.gov.vn

 

 

3. Đồng chí Thao Điểng

Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại : 

Email: tdieng.ngochoi@kontum.gov.vn

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Tải về

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG AN NINH: Tải về

UBND xã Bờ Y
Số lượt xem:21873
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806407 Tổng số người truy cập: 1873 Số người online:
Phát triển:TNC