banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung về chuyển đổi số
20-6-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Ngày 24/5/2024, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản số 1597/UBND-VHTT về triển khai thực hiện một số nội dung trong công tác chuyển đổi số.

Công an xã Đăk Xú hỗ trợ người dân cài đặt  và sử dụng ứng dụng VNeID (Ảnh minh họa)

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản liên quan của về chuyển đổi số.

Khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai đảm bảo hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện, trọng tâm là triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá (Bộ Tài chính); Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện (Bộ Giao thông vận tải); Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe (Bộ Giao thông vận tải); Cổng liên thông Tài nguyên môi trường-Thuế (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của Bộ Tài chính; Hệ thống danh mục dùng chung của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Thực hiện số hóa, cung cấp dữ liệu theo Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục cơ sở dữ liệu mở theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, Danh mục cơ sở dữ liệu mở tỉnh Kon Tum.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện. Hoàn thành việc triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, trong đó có 25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thúc đẩy dịch vụ công toàn trình tiến đến 100% dịch vụ công tại địa phương đều sử dụng chữ ký số để giảm bớt thời gian, thủ tục giấy tờ của người dân. Phấn đấu 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Nghiên cứu triển khai các nền tảng phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, du lịch, giao thông vận tải, thương mại điện tử, y tế, giáo dục,...

Quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tỷ lệ người dân có chữ ký số, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, ứng dụng chữ ký số trong học bạ điện tử, y tế.

Rà soát, phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương; khẩn trương xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và an toàn thông tin cho 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và Tổ công nghệ số cộng đồng. Đồng thời, phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2193/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2023.

Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chủ động triển khai rà soát, chỉ đạo bố trí, đảm bảo kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan đơn vị nhằm kịp thời bổ sung, thay thế trang thiết bị làm việc (máy tính, máy scanner,…) đã hết khấu hao, cấu hình thấp không đáp ứng yêu cầu công việc.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc các đơn vị, địa phương cung cấp dữ liệu theo Quyết định số 528/QĐ-UBND; tiếp tục hoàn thiện Kho cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở, Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu bảo đảm đồng bộ, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin, phục vụ kết nối và chia sẻ dữ liệu theo quy định. Đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng 5G tại một số khu vực đô thị (khi có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh); phấn đấu 100% các khu vực lõm sóng có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động; 100% thôn đáp ứng hạ tầng cung cấp dịch vụ băng rộng cố định, di động.

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị, địa phương. Đồng thời Phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai Kế hoạch số 844/KH-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức tư vấn, hỗ trợ các ngành, địa phương về giải pháp, nền tảng phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Xây dựng kế hoạch xóa vùng lõm sóng di động; triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển hạ tầng cáp quang đến hộ gia đình. Rà soát, triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo theo quy định. Đồng thời phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các địa phương, đơn vị triển khai chương trình cấp chữ ký số miễn phí cho người dân theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông; đề xuất, triển khai các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trải nghiệm, sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu triển khai các nền tảng, quy định để làm cơ sở triển khai ứng dụng Hợp đồng lao động điện tử giữa doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn huyện.

Các đơn vị truyền thông nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số; tuyên truyền rộng rãi về vai trò, lợi ích, kết quả đạt được, mô hình hay, cách làm hiệu quả, các xu hướng mới gắn với biểu dương các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Thy Thảo
Số lượt xem:1104
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7518 Số người online:
Phát triển:TNC