banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 10 – khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019
8-6-2019
Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức Hội nghị lần thứ 10, khóa V để đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Dương Đức Ngọc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị.
 

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, góp phần tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. MTTQ các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức quyên góp xây dựng “Quỹ vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện – nhân đạo để giúp đỡ các hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, gia đình chính sách…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể huyện  tổ chức thăm hỏi và tặng 1.230 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách người có công; hỗ trợ 903 hộ nghèo, 250 hộ nghèo (theo tiêu chí hụt các dịch vụ bản) và 674 hộ cận nghèo.

MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Việc vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dạn đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện tốt. Công tác tuyên truyền thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW  được triển khai sâu rộng và gắn với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được 55 buổi với khoảng 6.000 người tham gia.

6 tháng cuối năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục tuyên truyền và tổ chức tốt Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy tình thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiểu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong gian đoạn mới./.

 

BBT
Số lượt xem:706
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2039 Số người online:
Phát triển:TNC