banner
Thứ 5, ngày 13 tháng 8 năm 2020
KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN NGỌC HỒI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025
23-7-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Đúng 8h sáng 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí  Dương Văn Trang – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội có đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thanh Hà – UVBTVTU, Trưởng BQLKKT tỉnh, Tổ trưởng Tổ cấp uỷ phụ trách huyện Ngọc Hồi, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, các Đồn biên phòng, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 223 đại biểu ưu tú của 55 Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đại diện cho trên 2.350 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện về dự.

Đồng chí Dương Văn Trang - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong chương trình làm việc buổi sáng, ngày làm việc thứ nhất của Phiên chính thức, Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII và nhiều nội dung quan trọng khác...

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đại hội có nhiệm vụ tập trung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 7 Đảng bộ huyện; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cũng nhấn mạnh thêm, thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện nhà trong những năm tới; đồng thời góp phần tích cực vào thành công Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, đề nghị các đại biểu về dự Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ kiểm điểm, đánh giá sâu sắc tình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong nhiệm kỳ qua; tham gia thảo luận khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm; đi sâu phân tích các tiềm năng, lợi thế của huyện và dự báo những khó khăn, thách thức trong những năm tới, trên cơ sở đó xác định được những mực tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, nhằm phát huy cao độ những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những khuyết điểm, yếu kém, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội 7 đề ra.

Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Hồi đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành quả toàn diện trên các lĩnh vực. Hoàn thành đạt và vượt 100% các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra; Quy mô kinh tế huyện trong 5 năm qua tiếp tục tăng trưởng đáng kể; tổng giá trị sản xuất đạt 5.624 tỷ đồng, đạt 108,2% chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ trọng ngành nông- lâm- thủy sản giảm từ 18,1% xuống còn 16,9%, công nghiệp - xây dựng từ 29,1% tăng lên 30%, thương mại- dịch vụ từ 52,8% tăng lên 53,1%. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn đạt 167,7 tỷ đồng, đạt 88,3% chỉ tiêu Nghị quyết.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Huyện ủy chú trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mở rộng quy mô trường lớp, cơ sở đào tạo theo hướng chuẩn hóa, tinh gọn. Đến nay, huyện có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 01 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Đồng chí Đinh Cao Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu khai mạc Đại hội

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt các chế độ hỗ trợ, công tác vận động đối với người nghèo, tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước về thương binh liệt sỹ, chăm sóc người có công, các chế độ bảo trợ xã hội. Qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,44% xuống dưới 4% (vượt 0,4% chỉ tiêu Nghị quyết).

Việc đầu tư, phát triển vùng kinh tế động lực huyện Ngọc Hồi gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Ở lĩnh vực xây dựng và chỉnh trang đô thị đã được huyện tập trung chỉ đạo tích cực và triển khai rộng khắp, kết hợp đồng bộ với chương trình xây dựng Nông thôn mới, thu hút các cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia. Hàng loạt các công trình trọng điểm tạo điểm nhấn như chỉnh trang vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, nâng cấp hệ thống giao thông, hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn thị trấn được đầu tư đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, 07/07 xã đã lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và 03 xã đã được lập Đồ án quy hoạch Trung tâm xã. Công tác quản lý quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm thường xuyên đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Châu Ngọc Lân - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII

Công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy tập trung lãnh đạo toàn diện, hiệu quả trên cả các mặt. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, chất lượng học tập, quán triệt và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nâng lên. Từng bước sắp xếp, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Quan tâm tạo nguồn và phát triển đảng viên mới theo hướng vừa đảm bảo số lượng nhưng đề cao chất lượng đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được đề cao, phát huy được trách nhiệm của các thành viên trong cấp ủy.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực và kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Hồi đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đi đôi với xây dựng thương hiệu hàng hóa, sản phẩm đặc trưng của địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nhất là đối với học sinh DTTS. Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh; nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Giảm thiểu tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS, các di tích lịch sử cách mạng; thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và chống tái nghèo; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 0,5-0,7%.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Hồi tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn; thực hiện tốt công tác dự báo, đánh giá tình hình nhằm ngăn chặn và đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới, an ninh nông thôn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự chuyển biến” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về nêu gương....

Thy Thảo
Số lượt xem:926
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 538 Số người online:
Phát triển:TNC