banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2020
Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đắk Nông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
21-5-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Trong 2 ngày (từ 19-20/5), Đảng bộ xã Đăk Nông đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đinh Cao Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy về dự và chỉ đạo Đại hội; tham dự có đồng chí Phạm Hải Châu – Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 144 đại biểu đại diện cho 250 đảng viên về dự Đại hội.

Đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đắk Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025 có chủ đề “xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; xây dựng xã Đắk Nông ổn định, phát triển bền vững”.

Đại hội khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc xã Đắk Nông đã đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, cơ cấu cây trồng từng bước chuyển đổi theo hướng tăng giá trị trên một đơn vị diện tích và gắn với công nghiệp chế biến. Nhiều hình thức liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hình thành. Hiện trên địa bàn xã có 03 tổ hợp tác; 02 trang trại nuôi lợn, mỗi trang trại có quy mô từ 500 đến 1.000con; 01 trang trại gia cầm có quy mô từ 3.000 đến 5.000 con.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đắk Nông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, đến nay trên địa bàn xã có 07 doanh nghiệp, 02 HTX, 145 cơ sở và hộ cá thể hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ, tăng 03 cơ sở so với năm 2015. Kết cấu hạ tầng từng bước được được hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội và phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, bộ mặt nông thôn được khởi sắc. Đến nay, 100% đường trục chính trên địa bàn xã được nhựa hóa, 100% đường thôn xóm bê tông hóa, trên 70% đường trục chính nội đồng bảo đảm vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm; 100% hộ được sử dụng điện. Hiện nay xã đã đạt 06/10 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, dự kiến cuối năm 2020 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Các vấn đề văn hóa – xã hội thường xuyên được quan tâm chăm lo giải quyết tốt; chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, nhất là lao động nông thôn tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Hiện nay trên 95% tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%, có trên 230 lao động đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp ở các tỉnh và 08 lao động đi xuất khẩu đang làm việc ở các nước có nền kinh tế phát triển.

Các chính sách giảm nghèo được triển khai có hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn thường xuyên nhận được sự quan tâm và đóng góp của xã hội. Các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định. Nhờ đó, đời sống của các đối tượng chính sách, người có công từng bước được nâng lên ngang với mặt bằng chung toàn xã hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đắk Nông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác dân số tiếp tục triển khai đạt kết quả; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được coi trọng. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 86%. Các vấn đền vệ sinh môi trường ngày càng được cải thiện; thiết chế văn hóa thể thao cơ sở từng bước hoàn thiện, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển, qua đó đã đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố vững chắc, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”“toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được đẩy mạnh, có 74,37% hộ gia đình được công nhận văn hóa, 09/09 thôn được công nhận thôn văn hóa.

Quốc phòng đảm bảo vững chắc; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và chi bộ trực thuộc được nâng lên; hệ thống chính trị ngày càng vững chắc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

Kế thừa những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Đắk Nông tiếp tục nỗ lực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Xây dựng xã Đắk Nông ổn định, phát triển bền vững.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh rằng, Đảng bộ, dân và quân xã Đắk Nông cần khẳng định mạnh mẽ và phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được để tăng thêm niềm tin, quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, lớn hơn trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Trọng tâm là, trong phát triển kinh tế phải xác định thế mạnh của xã hiện nay vẫn là nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; từng bước mở rộng các ngành nghề công nghiệp, thương mại, dịch vụ…nhất là dịch vụ nông nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Chú trọng nâng cao dân trí, chăm lo sức khỏe cho nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo; tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; thực hiện tốt cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục củng cố và phát huy tác dụng của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Tiếp tục duy trì, phát huy đoàn kết thực sự trong Đảng bộ, giữa Đảng bộ và Nhân dân. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, chăm lo xây dựng chi bộ vững mạnh gắn với củng cố, kiện toàn chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…

Sau hai ngày, với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.

Thy Thảo
Số lượt xem:144
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2746 Số người online:
Phát triển:TNC