banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 6 năm 2020
Đắk Dục tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
13-5-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Trong 2 ngày (từ 12-13/5), Đảng bộ xã Đăk Dục đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Cao Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Dương Đức Ngọc – Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và 135 đại biểu là đảng viên ưu tú trên địa bàn xã về dự.

Đồng chí Đinh Cao Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đắk Dục đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đồng thời huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đồng thuận, vượt mọi khó khăn, thách thức để đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục được phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư và từng bước hoàn thiện. Đến nay, một số cây trồng có giá trị kinh tế cao được đưa vào sản xuất; tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là 952,2 ha; tổng diện tích cây lâu năm 1.001 ha; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất canh tác đạt 29 triệu đồng/ha; chăn nuôi đã phần cao thu nhập cho một bộ nhân dân; kinh tế hợp tác, hợp tác xã từng bước được hình thành; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13  đồng lên 35,5 triệu đồng/người/năm.

Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển. Hiện toàn xã có 45 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tập trung vào các ngành, nghệ mộc, rèn, sửa chữa cơ khí, vật liệu xây dựng...đã giải quyết việc làm cho khoảng 150 lao động. Hệ thống cơ sở thương mại, dịch vụ ngày càng mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá của nhân dân.

Đại hội Đảng bộ xã Đắk Dục nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi săc, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, khang trang; nhân dân đã tích cực hưởng ứng chung tay xây dựng nông thôn mới như hiến đất, hoa màu để xây dựng các công trình. Hiện, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về công nhận nông thôn mới.

Đại biểu dự Đại hội 

Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến nay, xã có 03 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi ra lớp đạt 100%; công tác xã hội hoá giáo dục, khuyến học thu hút được sự quan tâm và đóng góp của xã hội. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được triển khai tích cực, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 30%. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, dân số kế hoạch hoá gia đình có bước chuyển biến rõ rệt. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình triển khai có hiệu quả; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân từ 19,1% xuống còn 14,6%; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ 1,91% xuống còn dưới 1,46%.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới

Công tác xoá đói giảm nghèo triển khai đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo từ 9,3% giảm xuống còn 3,6%. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công và các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời và đúng đối tượng.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền được tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới; sức mạnh đoàn kết các dân tộc được phát huy.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vẫn còn một số mặt hạn chế đó là: Kinh tế phát triển chưa thật bền vững; sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán. Một số vấn đề văn hoá – xã hội chưa được giải quyết kịp thời; tình hình trật tự an toàn xã hội có lúc phức tạp; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã tiếp tục đặt ra mục xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; khôi phục, bảo tồn các giá trị văn hoá của dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; xây dựng xã Đắk Dục ổn định và phát triển...

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Đắk Dục là xã có truyền thống cách mạng, Nhân dân có tinh thần đoàn kết, luôn tin và đi theo Đảng, chịu thương, chịu khó, lao động cần cù...Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ, dân và quân trong xã đã nỗ lực, thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong tình hình mới, yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đặt ra ngày càng cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị Đảng bộ xã đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động.

 

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

Cụ thể, trong phát triển kinh tế phải xác định thế mạnh của xã hiện nay vẫn là phát triển nông nghiệp, đồng thời chủ động quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ...Tiếp tục cụ thể hoá, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Huyện uỷ, UBND huyện về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Về văn hoá – xã hội, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đề nghị phải hết sức quan tâm đến việc nâng cao dân trí, chăm lo sức khoẻ cho nhân dân. Chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Làm tốt công tác giảm nghèo. Trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh...Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cần tập trung kiện toàn và tiếp tục củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong Đảng, giữa Đảng bộ và nhân dân; thường xuyên tự phê bình và phê bình, thực sự là tấm gương tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồi Chí Minh...

Đại hội cũng đã giành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội cũng đã bầu Uỷ viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 18 đồng chí./.

Thy Thảo
Số lượt xem:478
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2579 Số người online:
Phát triển:TNC