banner
Thứ 6, ngày 3 tháng 4 năm 2020
Đại hội Đảng bộ xã Sa Loong lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
18-3-2020

(ngochoi.kontum.gov.vn): Trong thời gian 2 ngày (từ 17-18/3), Sa Loong đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ về dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Dương Cẩm – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ Chỉ đạo Đại hội huyện; các Ban Xây dựng Đảng Huyện uỷ, các cơ quan, ban, ngành huyện, các đơn vị đóng chân trên địa bàn xã và 118 đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

Đồng chí Đinh Cao Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, Đảng uỷ xã Sa Loong đã triển khai đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra, kinh tế của xã phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần  của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được tăng cường, sự đoàn kết thống nhất không ngừng củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày được trưởng thành về mọi mặt.

Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hướng sản xuất hàng hoá, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi đúng hướng; các lĩnh vực đột phá bước đầu có kết quả, cụ thể xã đã triển khai mô hình nếp đen, nuôi heo đen, trồng 20ha cây Sa Nhân phân tán dưới rừng, mở rộng và nâng cấp các tuyến đường vào khu sản xuất, cải cách hành chính; tổng diện tích cây trồng lâu năm đạt 2443,7ja, tăng 434,3 ha so với năm 2015, đạt 111,15% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng đã góp phần nâng cao thu nhập cho một bộ phận nhân dân; kinh tế trang trại phát triển theo mô hình nhỏ và vừa; kinh tế hợp tác, hợp tác xã từng bước được hình thành, hiện trên địa bàn xã có 01 tổ hợp tác, 01 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,7 triệu đồng lên 27,7 triệu đồng/người/năm. Công tác quản lý bảo vệ rừng, giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư quản lý có hiệu quả.

Lãnh đạo huyện tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đến nay xã đã hoàn thành 12 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng  giáo dục – đào tạo được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến nay, toàn xã có 02 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 42,26%, đạt 103% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình có bước chuyển biến; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế triển khai có hiệu quả, đến nay toàn xã có 5.800/5.990 người tham gia BHYT....

Công tác xoá đói giảm nghèo, việc làm, chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời, qua đó đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ từ 14,38% giảm xuống còn 9,17% năm 2019. Lĩnh vực văn hoá, thể thao ngày càng phát triển; bản sắc văn hoá các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hiện 6/6 thôn được công nhận thôn văn hoá; có 1277/1428 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, tăng 177 hộ so với năm 2015. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; Quốc phòng – an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng...

Đại hội Đảng bộ xã Sa Loong lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Sa Loong lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí  toàn Đảng, toàn dân, tàn quân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; xây dựng xã Sa Loong đạt chuẩn nông thôn mới”.  Đảng bộ xã tiếp tục đặt ra mục tiêu cụ thể như  ổn định diện tích gieo trồng cây hàng năm, mở rộng hợp lý diện tích trồng cây lâu năm, đến năm 2025: diện tích cây hàng năm khoảng 873,4 ha, diện tích cây trồng cây lâu năm 2.645,3 ha. Thu ngân sách trên địa bàn 90 triệu đồng/năm. Duy trì tổng đàn gia súc hàng năm khoảng 1.860 con, trong đó: đàn trâu, bò 360 con, đàn lợn 1.500; tổng đàn gia cầm 11.000 con. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2025, quy mô dân số đạt 6.499 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 1,7%. Nâng tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo lên 48,7%; 100% trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ vắc xin. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%. 100% trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trẻ em đúng độ tuổi đến trường. 100% thôn giữ vững thôn văn hóa. Xây dựng xã vững mạnh về quốc phòng- an ninh. 100% cán bộ, công chức của xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; hàng năm phân loại chính quyền, mặt trận, đoàn thể xã đạt ở mức cao nhất. Trên 75% phụ nữ vào tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ; 80% thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội; 90% Cựu chiến binh vào tổ chức Hội Cựu chiến binh; 75% nông dân vào tổ chức Hội Nông dân. Kết nạp mới trên 40 đảng viên. Hàng năm có trên 90% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Đinh Cao Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khẳng định, Sa Loong là một xã còn nhiều khó khăn của huyện, nhưng trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ xã đã nỗ lực phấn đấu, tập trung lãnh chỉ đạo đạt được kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt với sự phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đưa xã Sa Loong thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vào năm 2017. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ, Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ biểu dương và ghi nhận những cố gắng và kết quả mà Đảng bộ, dân và quân xã Sa Loong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy những kết đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ trong nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xã Sa Loong đạt chuẩn nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI đề ra. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Chăm lo xây dựng các chi bộ vững mạnh gắn với củng cố, kiện toàn chính quyền và các tổ chức đoàn thể, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả...

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng của xã, huyện. Đại hội tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 10 đồng chí. Đồng chí Thao Phan được Đại hội tín nhiệm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao./.

Thy Thảo
Số lượt xem:183
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806400 Tổng số người truy cập: 1534 Số người online:
Phát triển:TNC