banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Ngọc Hồi lần thứ VI nhiệm kỳ 2016- 2021
3-7-2019

Trong 2 ngày 26 và 27/6, Hội đồng nhân dân huyện Ngọc Hồi khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019. Tham dự Kỳ họp có Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; đồng chí Huỳnh Quốc Huy- TUV- Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy- UBND- UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành huyện và các vị đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Ngọc Hồi lần thứ VI nhiệm kỳ 2016- 2021

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hồi tiếp tục tăng trưởng ở mức khá và ổn định, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 41% so với kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, Nông - Lâm - Thủy sản đạt 400 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch; Công nghiệp - Xây dựng đạt 790 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch; Thương mại - Dịch vụ đạt trên 1.500 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Thu ngân sách huyện gần 348 tỷ đồng, đạt 64,7% dự toán tỉnh giao, đạt 63,7% dự toán huyện giao. Hoạt động xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đạt kết quả tích cực, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 68.300 đô la Mỹ, đạt 81,94% so với cùng kỳ; hành khách xuất nhập cảnh đạt trên 88 ngàn lượt người, đạt 82,74% so với cùng kỳ; phương tiện xuất nhập cảnh hơn 12.600 lượt, đạt 90,14% so với cùng kỳ.

Việc triển khai thực hiện 3 lĩnh vực đột phá theo Chỉ thị 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bước đầu đã có những chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM; chất lượng giáo dục & đào tạo tiếp tục được cải thiện; công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả khả quan; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định; công tác đối ngoại được duy trì và mở rộng...

Kỳ họp đã biểu quyết miễn nhiệm và lấy phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.Tại phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, các đại biểu đã đưa ra hơn 30 lượt ý kiến thảo luận và 6 vấn đề chất vấn đối với UBND huyện và các ngành liên quan. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các vấn đề mà cử tri trên địa bàn huyện quan tâm như: văn hoá, xã hội, xây dựng quy hoạch, tài nguyên, đất đai, môi trường....

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Châu Ngọc Lân - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 còn hết sức nặng nề, để hoàn thành các mục tiêu đề ra đòi hỏi các cấp, ngành, các địa phương cần phải nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Nghị quyết của HĐND huyện về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các chương trình, kế hoạch đã ban hành của UBND huyện. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế, đôn đốc xử lý nợ đọng thuế, kiểm tra công tác hoàn thuế, thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng, tạo các nguồn thu ổn định, bền vững. Thực hiện nghiêm túc Luật đầu tư công, kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án chậm quyết toán, không khởi công mới các dự án chưa xác định rõ nguồn vốn.Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng triển khai có hiệu quả công tác y tế, giáo dục, công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tăng cưỡng cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động  của bộ phận một cửa, một cửa liên thông, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là tích cực đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", trọng tâm là tăng cường ý thức, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan hành chính từ huyện đến cơ sở.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã Biểu quyết thống nhất các Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện; Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018, chuyển kết dư ngân sách năm 2017, bổ sung dự toán chi năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá VI; Nghị quyết về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8 HĐND khoá VI.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện một lần nữa khẳng định: Trong thời gian qua, UBND huyện đã tích cực chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành và đã đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của HĐND và các Ban HĐND đã có nhiều cải tiến, đổi mới, đi sâu đi sát cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy việc điều hành của chính quyền. Trên cơ sở phân tích đánh giá khách quan diễn biến tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đó là: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Rà soát điều chỉnh các quy hoạch phù hợp với lộ trình xây dựng thị xã Ngọc Hồi. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị nhất là nâng cấp công viên trung tâm, vỉa hè, điện chiếu sáng đảm bảo đô thị xanh- sạch- đẹp.Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, chủ động phòng chống thiên tai; tập trung nguồn lực, tạo điều kiện cho các xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019....Với các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, đồng chí Phó chủ tịch thường trực HDND huyện cũng đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả. các Ban HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện, UBMT TQVN huyện, các đoàn thể nhân dân và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận dộng Nhân dân thực hiện Nghị quyết HDND huyện; các vị đại biểu HĐND huyện kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri trong huyện, tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nghiên cứu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan..../

Thu Trang
Số lượt xem:632
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2052 Số người online:
Phát triển:TNC