banner
Thứ 6, ngày 2 tháng 6 năm 2023
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
66/TB-SYT 9/1/2023 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 09/01/2023)
5279/TB-SYT 26/12/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 26/12/2022)
4539/TB-SYT 8/11/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 07/11/2022)
093/TB-SYT 3/10/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 03/10/2022)
3730/TB-SYT 5/9/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 05/9/2022)
3662/TB-SYT 29/8/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 29/8/2022)
3555/TB-SYT 22/8/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 22/8/2022)
576/BC-UBND 17/8/2022 Báo cao tình hình phòng, chống dịch bệnh trên người trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Tuần 33: Từ ngày 11/8/2022 đến ngày 17/8/2022)
3270/TB-SYT 1/8/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 01/8/2022)
2164/UBND-YT 29/7/2022 V/v tiếp tục chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
3093/TB-SYT 18/7/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 17/7/2022)
3017/TB-SYT 12/7/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 11/7/2022)
2989/SYT-KHTC 8/7/2022 Về việc liên quan hỗ trợ F0 là người dân tộc thiểu số_theo Văn bản 2066-UBND
2924/TB-SYT 4/7/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 04/7/2022)
1798/KH-UBND 24/6/2022 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Ngọc Hồi năm 2022
1796/UBND-YT 24/6/2022 V/v chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
2727/TB-SYT 20/6/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 20/6/2022)
2140/TB-SYT 9/5/2022 Thông báp Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 09/5/2022)
2036/TB-SYT 2/5/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 02/05/2022)
1156/UBND-YT 27/4/2022 Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806407 Tổng số người truy cập: 2074 Số người online:
Phát triển:TNC