banner
Thứ 3, ngày 17 tháng 5 năm 2022
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2036/TB-SYT 2/5/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 02/05/2022)
1156/UBND-YT 27/4/2022 Về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm vắc xin
1829/TB-SYT 20/4/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 18/04/2022)
294/BC-UBND 19/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (ngày 19/4/2022)
289/BC-UBND 18/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (ngày 18/4/2022)
287/BC-UBND 18/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (ngày 17/4/2022)
1800/SYT-NVYD 18/4/2022 Về việc điều chỉnh định nghĩa ca mắc COVID-19 và các biện pháp y tế đối với ca mắc COVID-19 và người tiếp gần
281/BC-UBND 15/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (ngày 15/4/2022)
278/BC-UBND 14/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (ngày 14/4/2022)
271/BC-UBND 13/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Tuần 15, từ ngày 07/4/2022-13/4/2022)
268/BC-UBND 12/4/2022 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (ngày 12/4/2022)
967/UBND-TH 12/4/2022 Chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện
154/TB-UBND 12/4/2022 Áp dụng các biện pháp hành chính để phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với cấp độ dịch trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
1691/TB-SYT 11/4/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 11/04/2022)
799/UBND-TH 28/3/2022 V/v triển khai Công văn số 827/UBND-KGVX ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh
1484/TB-SYT 28/3/2022 Thông báo Cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum (Tính đến 00h00 ngày 28/03/2022)
798/UBND-TH 28/3/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, báo cáo ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện
773/UBND-TH 24/3/2022 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 808/UBND-KGVX ngày 24/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
760/UBND-TH 23/3/2022 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại trên địa bàn huyện
739/UBND-TH 22/3/2022 V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại trên địa bàn huyện
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện - 02603. 504.359;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806406 Tổng số người truy cập: 3994 Số người online:
Phát triển:TNC