Thứ 6, ngày 19 tháng 10 năm 2018
   Cơ quan thực hiện
Chi nhánh Văn phòng ĐKDĐ
Phòng Giáo Dục và Đào tạo
Phòng Kinh tế hạ tầng
Phòng LĐTB & XH
Phòng NN & PTNT
Phòng Nội vụ
Phòng Tài chính Kế hoạch
Phòng Tài nguyên & Môi trường
Phòng Thanh tra
Phòng Tư pháp
Phòng Văn hóa và Thông tin
Văn phòng HĐND - UBND
UBND các xã, thị trấn
STT Tên Thủ tục
1 Bộ thủ tục hành chính các xã, thị trấn
2 Quy trình giao dịch theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”
3 Lĩnh vực thi đua khen thưởng (gồm 6 TTHC)
4 Lĩnh vực Tôn giáo (gồm 9 TTHC)
5 Lĩnh vực xây dựng chính quyền (gồm 6 TTHC)
6 Lĩnh vực công chức, viên chức (gồm 4 TTHC)
7 Lĩnh vực tổ chức bộ máy (gồm 11 TTHC)
8 Quy trình thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
9 Quy trình thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
10 Quy trình sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
11 Quy trình ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12 Quy trình ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
13 Quy trình ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch
14 Quy trình đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
15 Quy trình đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
16 Quy trình đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
17 Quy trình đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
18 Quy trình đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
19 Quy trình đăng ký khai khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
20 Quy trình đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
    Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND – UBND huyện Ngọc Hồi. 
    Chịu trách nhiệm chính : Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện.
    Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện – Thôn 6 - Thị trấn Plei Kần - Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum; Email: banbientap.ws@gmail.com;