banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
STT Tên Thủ tục
1 Bộ thủ tục hành chính các xã, thị trấn
2 Quy trình giao dịch theo cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông”
3 Lĩnh vực thi đua khen thưởng (gồm 6 TTHC)
4 Lĩnh vực Tôn giáo (gồm 9 TTHC)
5 Lĩnh vực xây dựng chính quyền (gồm 6 TTHC)
6 Lĩnh vực công chức, viên chức (gồm 4 TTHC)
7 Lĩnh vực tổ chức bộ máy (gồm 11 TTHC)
8 Quy trình thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
9 Quy trình thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
10 Quy trình sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
11 Quy trình ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12 Quy trình ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
13 Quy trình ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân việt nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch
14 Quy trình đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
15 Quy trình đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
16 Quy trình đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
17 Quy trình đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
18 Quy trình đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
19 Quy trình đăng ký khai khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
20 Quy trình đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Trang sau
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 2132 Số người online:
Phát triển:TNC