banner
Thứ 5, ngày 29 tháng 2 năm 2024
UBND huyện Ngọc Hồi triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024
11-1-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Sáng ngày 11/1, UBND huyện Ngọc Hồi tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

Dự Hội nghị có đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; các phòng, ban, ngành huyện; các Đồn Biên phòng và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của huyện tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được một số kết quả tích cực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 đạt và vượt kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp duy trì theo kế hoạch; không xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp; sản xuất công nghiệp, xây dựng tiếp tục ổn định; môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn được cải thiện; công tác chỉ đạo củng cố, đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã được chú trọng; công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và môi trường được quan tâm. Công tác an sinh xã hội và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng; các hoạt động thể thao, văn hóa nghệ thuật được tổ chức thường xuyên và ngày càng phong phú; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, với phương châm “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững”, UBND huyện Ngọc Hồi đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và làm giàu từ rừng cho người dân, cộng đồng dân cư; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm quản lý và bảo vệ rừng; thực hiện trồng mới rừng năm 2024 đạt chỉ tiêu giao.

 Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024 xây dựng thêm 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 1 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới thông minh; mỗi xã có thêm 1 thôn (làng) đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy; phấn đấu đến cuối năm 2024 huyện Ngọc Hồi cơ bản đạt bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai Đề án Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, Đề án cải tạo cây xanh đô thị trên địa bàn thị trấn Plei Kần đến năm 2025 có hiệu quả, thiết thực; tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại đô thị loại IV huyện Ngọc Hồi; tăng cường kiểm tra xử lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn để kịp thời phối hợp giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nhất là Cột mốc ba biên, Quốc Môn, làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Đăk Dục),... để thu hút du khách; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các các chương trình, dự án về công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội.  

Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc khu vực biên giới…

Đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chị đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 18-12-2023 của Huyện ủy khóa VII lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng; có giải pháp mạnh, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024. Chủ động lồng ghép các nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia bảo đảm hiệu quả sử dụng các nguồn vốn. Tiếp tục khai thác nguồn thu từ việc khai thác quỹ đất để tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.Triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt công tác trồng rừng, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tiếp tục triển khai Đề án Chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, Đề án cải tạo cây xanh đô thị trên địa bàn thị trấn Plei Kần đến năm 2025 có hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục rà soát, đánh giá phân loại đô thị loại IV huyện Ngọc Hồi. Tăng cường kiểm tra xử lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện; chú trọng phát triển hợp tác xã cả số lượng và chất lượng; thực hiện tốt công tác đào tạo lao động gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện và xuất khẩu lao động. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 gắn với mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, công tác xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tốt các vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng.

Nâng cao vài trò của cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết; nhất là, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ nghèo, đồng bào vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Đồng thời, tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết, động viên các đối tượng chính sách, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị trực Tết,…

Đồng chí Nguyễn Chí Tường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030", Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy "về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"; Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2024 xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 01 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới thông minh; mỗi xã có thêm 01 thôn (làng) đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy; phấn đấu đến cuối năm 2024 huyện Ngọc Hồi cơ bản đạt bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới. Rà soát, đánh giá phân loại đô thị loại IV huyện Ngọc Hồi. Tăng cường kiểm tra xử lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện. Triển khai công tác lập, điều chỉnh các loại quy hoạch theo quy định, nhất là các quy hoạch sau khi Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Tổ chức thực hiện tốt thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VII triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16-06-2022, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Chú trọng phát triển hợp tác xã cả số lượng và chất lượng, trong đó tập trung củng cố, phát triển các hợp tác xã theo hướng bền vững.

Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể, nhất là Cột mốc ba biên, Quốc Môn, làng du lịch cộng đồng Đăk Răng (xã Đăk Dục),... để thu hút du khách. Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các các chương trình, dự án về công tác trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý tốt đường biên, cột mốc khu vực biên giới…

Thy Thảo
Số lượt xem:592
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

1806409 Tổng số người truy cập: 5433 Số người online:
Phát triển:TNC