banner
Thứ 3, ngày 23 tháng 7 năm 2024
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi lần thứ IV năm 2024
22-6-2024

(ngochoi.kontum.gov.vn): Chiều 21/6, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi lần thứ IV năm 2024. Tham dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh. Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn; nguyên các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng 147/150 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi lần thứ IV năm 2024

Ngọc Hồi là huyện miền núi, biên giới, có 07 xã và 01 thị trấn (trong đó có 05 xã biên giới), với 68 thôn (tổ dân phố); có 01 xã thuộc khu vực III (xã Đăk Ang), các xã: Đắk Dục, Sa Loong (có 02 thôn ĐBKK), Đăk Nông, Đăk Xú, Pờ Y, Đăk Kan và thị trấn Plei Kần thuộc khu vực I. Dân số toàn huyện 66.180 người; trong đó, dân tộc thiểu số 37.663 người chiếm 57% số dân trên toàn huyện; Trên địa bàn huyện có 17 dân tộc, trong đó có các dân tộc tại chỗ như Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Brâu.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của UBND huyện và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh một cách đồng bộ, quyết liệt; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, kinh tế - xã hội phát triển.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau 5 năm thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện, đã tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trong vùng đồng bào DTTS. Đã ưu tiên các lĩnh vực phát triển hạ tầng cơ sở, thông tin truyền thông, y tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo; có giải pháp giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, đất sản xuất; đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc. Chủ động chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; lựa chọn các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, có giá trị kinh tế để hỗ trợ, vận động Nhân dân đưa vào trồng, chăn nuôi; động viên, khuyến khích đồng bào DTTS tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện và nâng lên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng, hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh; văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường... có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị,trật tự xã hội được giữ vững. Kinh tế của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 41,15 triệu đồng năm 2019 lên 52,08 triệu đồng năm 2023, ước cuối năm 2024 đạt gần 60 triệu đồng.

Đại biểu tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi lần thứ IV năm 2024

Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được đã triển khai có hiệu quả, đảm bảo mục tiêu công tác giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Tổng số hộ nghèo năm 2019 là 976 hộ chiếm 5,88%, trong đó, hộ DTTS là 909 chiếm 93,2%; đến năm  2024 còn 481 hộ chiếm 2,95%, trong đó hộ DTTS là 447 chiếm 92,9%. Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 8.271 triệu đồng. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm đúng mức, số lao động được đào tạo nghề từ năm 2019 đến 2023 là 2.047 người (trong đó DTTS là 1.889 người).

Công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng; đến nay, trên địa bàn huyện có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 05 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 07 thôn đã đạt chuẩn thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Huyện đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024 (hiện nay, huyện đã đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới).

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 luôn được quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Qua đó, từ năm 2022 đến nay đã triển khai hỗ trợ đất ở cho 03 hộ, nhà ở cho 08 hộ, đất sản xuất 16 hộ; chuyển đổi nghề cho 127 hộ; nước sinh hoạt phân tán cho 158 hộ; Đầu tư 01 dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho 1.041 hộ; 01 công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Đắk Ang; Đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông, sản xuất, sinh hoạt văn hóa, học tập, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào DTTS và triển khai nhiều nội dung của Chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, với tổng vốn được giao thực hiện 136.766 triệu đồng.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS còn chậm, năng suất, hiệu quả sử dụng triên diện tích đất còn thấp. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vùng đồng bào DTTS quy mô còn nhỏ; giá trị thương mại, dịch vụ còn chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu tổng sản phẩm xã hội. Chưa xây dựng được chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS hàng năm giảm, tuy nhiên chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao. Một số hộ chưa mạnh dạn vay vốn để phát triển sản xuất chỉ thực hiện trong phạm vi nhà nước hỗ trợ...

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Với chủ đề “Đại hội các dân tộc huyện Ngọc Hồi đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ngọc Hồi lần thứ IV năm 2024 tiếp tục đề ra các mục tiêu cụ thể như:  Tổng giá trị sản xuất đến năm 2029 đạt khoảng 17.000 tỷ đồng; Tỷ trọng ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp, tiểu thủ CN và xây dựng; Thương mại, dịch vụ đến năm 2029 lần lượt là: 15,8%; 29% và 55,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 68 triệu đồng. Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 100%. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất 100%. Tỷ lệ thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa, bê tông hóa đạt: 100%;  Tỷ lệ trạm y tế xã được kiên cố hóa: 100%; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế: 100%;  Tỷ lệ người DTTS và miền núi có thẻ BHYT trên 90%; Tỷ lệ  cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 100%, tiểu học 100%, TH-THCS 100%, trung học cơ sở 100%. Tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo 98,4%; Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường 100%; Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi vào học trung học cơ sở đạt 99,01%;  Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2024-2029 giảm 0,5-1% /năm; Tỷ lệ độ che phủ rừng 48%...

Về hệ thống chính trị cơ sở: Phấn đấu có 100% cán bộ, công chức là người đồng bào DTTS làm việc ở các cấp tốt nghiệp phổ thông trung học, trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; trong đó, có 95% tốt nghiệp đại học trở lên, có 95% cán bộ, công chức là DTTS  được quy hoạch cử đi học trung cấp lý luận chính trị trở lên, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, trẻ hóa đội ngũ và tăng nhanh tỷ lệ cán bộ là người DTTS đảm nhiệm vai trò chủ chốt ở địa bàn vùng DTTS, bảo đảm tỷ lệ nữ chiếm 15-20%.  

Đồng chí Đinh Cao Cường, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Đại hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi, nếp nghĩ, cách làm đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; hằng năm, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng từ 01 đến 03 mô hình thực hiện Cuộc vận động.

Dịp này có 02 tập thể và 04 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp lần thứ III giai đoạn 2019-2024; 08 tập thể 33 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Dân tộc và chính sách dân tộc, giai đoạn 2019 – 2024.

Trước đó, lãnh đạo huyện cùng các đại biểu về tham dự Đại hội đã tổ chức viếng, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Một số hình ảnh: 

Thy Thảo
Số lượt xem:709
Bài viết liên quan:
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - 02603. 504.577;
Email: ubnd.ngochoi@chinhphu.vn.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

1806409 Tổng số người truy cập: 7049 Số người online:
Phát triển:TNC