banner
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Hội đồng nhân dân xã Đắk Xú họp kỳ thứ 7 – Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
27-6-2019

Sáng ngày 27/12, Hội đồng nhân dân xã Đắk Xú đã tổ chức Kỳ họp lần thứ  7 - khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có đồng chí Dương Cẩm - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại xã.

Sáng ngày 27/12, Hội đồng nhân dân xã Đắk Xú đã tổ chức Kỳ họp lần thứ  7 - khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có đồng chí Dương Cẩm - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ứng cử tại xã.

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp lần này đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã năm 2018 và chương trình công tác của HĐND xã năm 2019; Báo cáo tổng hợp một số vấn đề cốt lõi qua giám sát chuyên đề của thường trực HĐND, các Ban của Hội đồng nhân dân xã trong 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội- quốc phòng an ninh năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp năm 2019;  Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2018 và dự toán phương án phân bổ ngân sách năm 2019; Báo cáo tổng hợp và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri truóc  kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân xã…

Theo đó, trong năm 2018 Thường trực HĐND xã Đăk Xú đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh. Kết quả cho thấy trong năm UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể và các thôn triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu so với Nghị quyết của HĐND; Kinh tế của xã tiếp tục chuyển biến tích cực với tổng diện tích gieo trồng trên 2.000 hecta, đạt 100% so với Nghị quyết HĐND xã, đạt 229% so với kế hoạch của huyện, thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng/người/năm;  lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa thể thao có bước phát triển, kinh tế thương mại có chiều hướng gia tăng; công tác xóa đói giảm nghèo được các ngành, các cấp triển khai, đến cuối năm qua rà soát toàn xã còn 71 hộ nghèo, chiếm  tỷ lệ 3,2%; 44 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,87%. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từng bước được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận và thông qua một số chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- an ninh quốc phòng Năm 2019./.

 

Số lượt xem:911
Trang chủ|Đăng nhập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NGỌC HỒI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản và Bản quyền thuộc về UBND huyện Ngọc Hồi
Quản lý và nhập thông tin: Văn phòng HĐND-UBND huyện, đường Phạm Văn Đồng - thị trấn Plei Kần - huyện Ngọc Hồi - tỉnh Kon Tum;
Điện thoại: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện 02603504007;
Email: banbientap.trangttdt.ngochoi@gmail.com;

 

1806401 Tổng số người truy cập: 1934 Số người online:
Phát triển:TNC